Booking.com มีขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลอย่างไรบ้าง?

เราต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่พักคู่ค้าทุกท่านมีความระมัดระวังด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปลอดภัยจากการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตและการฉ้อโกงในรูปแบบอื่น ๆ

ด้วยเหตุนี้เราจึงได้จัดทำขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดในเอกซ์ทราเน็ตของท่านจะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยที่สุด

ข้อควรทราบ:

  • หากท่านติดต่อเราทางโทรศัพท์ พนักงานของเราจะสอบถาม ID ที่พักของท่าน ซึ่งเป็นหมายเลขเฉพาะที่พักที่เรากำหนดให้เมื่อท่านลงทะเบียนเปิดให้จองที่พักผ่าน Booking.com
  • เฉพาะผู้ที่จัดการข้อมูลต่าง ๆ ในเอกซ์ทราเน็ตของที่พักเท่านั้นที่ควรทราบหมายเลขนี้ โปรดอย่าแชร์หมายเลขดังกล่าวกับลูกค้า
  • นอกจากนี้พนักงานของเราจะสอบถามชื่อที่พักของท่านเช่นกัน
  • พนักงานของเราจะสอบถามชื่อของท่านและตำแหน่ง/หน้าที่ของท่านที่ที่พัก วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลในขอบเขตที่เหมาะสมกับบุคคลดังกล่าวได้ รวมทั้งยังช่วยให้เราสามารถติดต่อกลับได้หากจำเป็น