การจอง

เรียนรู้วิธีเข้าดูและจัดการรายการจองของที่พักบนเอกซ์ทราเน็ต Booking.com หรือแอป Pulse เพื่อรับมือกับการปรับเปลี่ยน การยกเลิก รวมถึงปัญหาการจองซ้ำซ้อนและลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน

วิธีตั้งข้อกำหนดด้านการจอง

วิธีจัดการการจองที่มีการปรับเปลี่ยนหรือถูกยกเลิก