ต้องทำอย่างไรหากจะยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองให้ลูกค้า?

Updated 8 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

แม้ว่าลูกค้าจะเลือกจองราคาไม่สามารถรับเงินคืนได้ แต่ก็สามารถส่งคำขอยกเลิกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมได้

ท่านสามารถใช้เครื่องมือจัดการข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง เพื่ออนุญาตให้ลูกค้ายกเลิกฟรีได้โดยอัตโนมัติหากส่งคำขอเข้ามาในช่วงที่กำหนด เช่น ภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการจอง

ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ตั้งค่าเครื่องมือนี้ และ/หรือลูกค้าติดต่อเราเพื่อขอยกเลิกการจองหลังช่วงเวลาที่ท่านกำหนด ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะติดต่อท่านเพื่อสอบถามว่าท่านยินยอมยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือไม่

ทั้งนี้ก็เพราะแม้ว่าเราจะแจ้งเงื่อนไขการจองแก่ลูกค้าเสมอ แต่ทว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมก็อาจช่วยป้องกันการร้องเรียนและดึงดูดให้ลูกค้าที่พึงพอใจกลับมาจองที่พักท่านอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจใช้เครื่องมือจัดการข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง และการเลือกว่าจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกให้ลูกค้าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับท่านเสมอ

หมายเหตุ: เราจะเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากท่าน หากท่านได้รับค่าธรรมเนียมการยกเลิกจากการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้หรือแบบรับเงินคืนได้บางส่วน*

*การจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้และแบบรับเงินคืนได้บางส่วน หมายถึง การจองทั้งหมดที่ลูกค้าจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่กำหนดและจะไม่ได้รับคืน (ทั้งหมดหรือบางส่วนของราคาจอง) แม้ว่าจะไม่ได้เข้าพักที่ที่พักของท่านก็ตาม

Is this article helpful?