ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนวันเข้าพักในช่วงที่มีเหตุสุดวิสัย

Updated 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

เราให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของคู่ค้าและลูกค้า สืบเนื่องจากคำแนะนำด้านการเดินทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรัฐบาลเกี่ยวกับโรคโคโรน่าไวรัส (COVID-19) เราจึงได้ประกาศเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) สำหรับประเทศและการจองที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัยก็ยังครอบคลุมกรณีต่าง ๆ กันไปที่มีการจำกัดซึ่งทำให้ลูกค้าเดินทางไม่ได้ หรือหากลูกค้าเดินทางจะเป็นการทำผิดกฎหมาย หรือห้ามไม่ให้ลูกค้าเดินทางหรือไปเข้าพักที่ที่พัก (อิงตามข้อกำหนดทั่วไปในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง)

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านบทความนี้ตลอดจนคำถามที่พบบ่อย


จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

เพื่อช่วยเหลือคู่ค้า เราจึงได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ซึ่งอนุญาตให้ลูกค้าไม่เพียงแต่จะยกเลิกการจองได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเปลี่ยนวันเข้าพักของการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้เช่นกัน หากเงื่อนไขของเหตุสุดวิสัยครอบคลุมการจองนั้น

สิ่งนี้ส่งผลอย่างไรต่อที่พักคู่ค้า?

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านเหตุสุดวิสัย ลูกค้าจะมีตัวเลือกให้ยกเลิกการจองได้ฟรีในทุกกรณีที่มีการประกาศเหตุสุดวิสัย กล่าวคือนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เราจะอนุญาตให้ลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนวันที่เช็คอินและเช็คเอาท์ของการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้ ซึ่งขั้นตอนนี้จะดำเนินการผ่าน Booking.com และที่พักคู่ค้าไม่ต้องทำอะไรเลย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ขั้นตอนนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและดำเนินการโดยอัตโนมัติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราใคร่ขอให้ที่พักคู่ค้าซึ่งได้รับผลกระทบขยายช่วงที่เปิดให้จองในปฏิทิน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกช่วงเข้าพักใหม่ได้โดยไม่ต้องติดต่อที่พักโดยตรง

ลูกค้ารายใดบ้างที่จะได้ใช้ฟีเจอร์นี้?

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์นี้คือ:

1) ลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางหรือไปเข้าพักยังที่พักซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างยิ่งยวด ตลอดจนพื้นที่ซึ่งเราประกาศเหตุสุดวิสัย

2) มีการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืน

3) ยังไม่เลยวันเช็คอิน

4) ช่วงเวลาเข้าพักของการจองที่มีการปรับเปลี่ยนยังเท่าเดิมหรือนานกว่าของการจองเดิม

โปรดทราบว่า ลูกค้าจะต้องตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นจึงจะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้

ขั้นตอนนี้จะทำให้เงื่อนไขต่าง ๆ ของการจองเปลี่ยนไหม?

ในกรณีที่การเปลี่ยนวันเข้าพักทำให้ราคาของการจองเท่าเดิมหรือมากกว่าการจองที่มีอยู่ ทั้งที่พักและลูกค้าจะได้รับข้อมูลยืนยันโดยอัตโนมัติของการจองใหม่ที่ลูกค้าเลื่อนออกไป

โดยการจองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของ:

  • ห้องพัก
  • จำนวนผู้เข้าพัก
  • บริการที่รวมอยู่ในการจองแล้ว (เช่น อาหารเช้า)
  • นโยบายการยกเลิก
  • วิธีชำระเงิน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ราคาของการจองที่เปลี่ยนวันเข้าพักนั้นต่ำกว่าการจองเดิมที่มีอยู่ หรือที่พักไม่มีตัวเลือกว่างสำหรับวันที่ลูกค้าเลือก ระบบก็จะเปิดให้ลูกค้าติดต่อที่พักทันทีผ่านระบบรับส่งข้อความของ Booking.com จากนั้นลูกค้าและที่พักก็จะสามารถพูดคุยและตกลงเกี่ยวกับวันที่เข้าพักใหม่ (หากทำได้)

จะเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนนี้ได้อย่างไร?

เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ที่พักทุกแห่งซึ่งได้รับผลกระทบไปตรวจสอบปฏิทินอีกครั้งและอัปเดตจำนวนตัวเลือกว่างที่เปิดให้จองอย่างน้อย 12 เดือนล่วงหน้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนวันเข้าพักได้  

Is this article helpful?