สมนาคุณจูงใจให้ลูกค้าจองที่พักเดิมอีกครั้งหลังยกเลิกไปเนื่องจาก COVID-19

Updated 6 เดือน ที่แล้ว | 3 นาที
บันทึก

ไฮไลท์: Booking.com จะมอบสมนาคุณจูงใจให้กลับมาจองอีกครั้งสำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้มีการคลายการจำกัดการเดินทางแล้ว หลังจากที่ลูกค้าได้ยกเลิกการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนหรือแบบรับเงินคืนได้บางส่วนไปเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นอกจากนี้ Booking.com ก็จะยกเว้นค่าคอมมิชชั่นของการจองเหล่านี้ให้ด้วย

นับตั้งแต่เริ่มต้นปี 2020 เราได้ประสบกับสภาวะที่อัตรายกเลิกการจองเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนสืบเนื่องมาจากโคโรน่าไวรัส แต่เมื่อสัญญาณของการเดินทางได้กลับมาแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มฟื้นฟูธุรกิจอีกครั้ง โดยการร่วมสร้างความสำเร็จด้วยกันอีกครั้งหมายถึงเราจะผลักดันดีมานด์ด้านการเดินทางที่เริ่มกลับมาไปยังที่พักของท่าน รวมถึงช่วยท่านดึงดูดดีมานด์ที่พลาดไปกลับมาอีกครั้ง และเพื่อให้สามารถดำเนินการเช่นนี้ได้ เราจึงเปิดตัวโปรแกรมจองที่พักเดิมอีกครั้ง

โปรแกรมนี้เป็นอย่างไร?

แม้แผนอาจจะต้องเปลี่ยน แต่เราก็ต้องการสนับสนุนให้ลูกค้าเลื่อนวันเข้าพักแทนที่จะยกเลิกการจองไปเลย ด้วยเหตุนี้ Booking.com จึงจะมอบสมนาคุณจูงใจให้ลูกค้าจองกับที่พักคู่ค้ารายเดิมอีกครั้ง หลังจากที่ยกเลิกการจองไปเนื่องจากโคโรน่าไวรัส รวมถึงกรณีอื่น ๆ ที่เป็นไปได้

ลูกค้าที่ยกเลิกการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนหรือแบบรับเงินคืนได้บางส่วนไปในช่วงที่มีการใช้เงื่อนไขเหตุสุดวิสัยจะได้รับคำเชิญทางอีเมลให้จองที่พักเดิมอีกครั้งเมื่อมีการคลายการจำกัดการเดินทางแล้ว พร้อมรับสมนาคุณแคชเบ็ค 15% จากราคาที่จองอีกครั้ง

โดยแคชแบ็ค 15% นี้สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงส่วนลดอื่น ๆ ที่ลูกค้าอาจได้รับ เช่น Genius หรือโปรโมชั่นประเภทอื่น ๆ จากที่พักคู่ค้า และสามารถรับสมนาคุณได้สูงสุด 100 ยูโรต่อการจอง สมนาคุณนี้จะไปอยู่ใน Booking Wallet ของลูกค้าหลังจากที่เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้ว

Booking.com จะยกเว้นค่าคอมมิชชั่นให้สำหรับการจองทั้งหมดที่จองด้วยโปรโมชั่นนี้

ลูกค้าจะรับส่วนลดได้อย่างไร?

ลูกค้าที่มีสิทธิ์รับสมนาคุณซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีการคลายการจำกัดการเดินทางแล้วจะได้รับอีเมลพร้อมรหัสโปรโมชั่นแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับนำไปใช้รับสมนาคุณ ลูกค้าจะต้องยังไม่ได้จองกับที่พักคู่ค้ารายเดิมอีกครั้งไปแล้วก่อนที่จะได้รับรหัส และจะต้องสมัครรับข้อความโฆษณาจาก Booking.com จึงจะรับรหัสได้

เกณฑ์การรับสมนาคุณ

เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะสามารถหาวันว่างเพื่อจองที่พักอีกครั้งได้ ที่พักคู่ค้าต้องมีห้องหรือยูนิต*ว่างให้จองอย่างน้อย 30 วันระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 2020

* ยกตัวอย่างเช่น จะมีผลกับที่พักคู่ค้าซึ่งมีเพียง 1 ห้องพัก/อพาร์ตเมนต์ (หรือที่เรียกว่า “ยูนิต”)

การจองเดิมจะต้องมีเงื่อนไขดังนี้: - เป็นแบบไม่สามารถรับเงินคืนหรือรับเงินคืนได้บางส่วน - ยกเลิกภายใต้เหตุสุดวิสัย - จองไม่เกินวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2020

สมนาคุณสามารถใช้ได้กับการจองใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยจองได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2020 และวันเช็คเอาท์จะต้องไม่เกินวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2021

การยกเว้นคอมมิชชั่นจะมีขั้นตอนอย่างไร?

เราจะออกใบลดหนี้เป็นยอดที่ประหยัดไปจากการจองที่ได้ยกเว้นคอมมิชชั่นให้หลังจากที่ออกใบแจ้งหนี้รายเดือนแล้ว (ถ้ามี) โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ในเอกซ์ทราเน็ตที่หัวข้อ “ใบแจ้งหนี้” ในแท็บ “การเงิน”

ระบบจะออกใบลดหนี้เหล่านี้โดยอัตโนมัติ และที่พักคู่ค้าไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อรับใบลดหนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการจองใด ๆ เข้ามาในวันนี้ (โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นวันที่ใดของเดือน) ระบบจะออกใบแจ้งหนี้ในระหว่างวันที่ 3-10 ของเดือนถัดไป

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?