การจัดการค่าธรรมเนียมยกเลิกและคอมมิชชั่น

อัปเดตเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว | 3 นาที
บันทึก

เราเรียกเก็บคอมมิชชั่นจากการจองที่มีสถานะยืนยันว่าเข้าพักตามปกติ รวมถึงการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนและแบบรับเงินคืนได้บางส่วน ไม่ว่าลูกค้าจะไปพักที่พักของท่านหรือไม่ก็ตาม แต่ก็มีบางสถานการณ์ที่ท่านไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น นอกจากนี้เรายังได้สร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้ท่านยอมรับคำขอยกเลิกฟรีโดยอัตโนมัติ หากลูกค้าส่งคำขอนั้นเข้ามาภายในช่วงเวลาที่ท่านเลือก


เนื้อหาในบทความนี้


คอมมิชชั่นและการจองที่ถูกยกเลิก

เราจะเรียกเก็บคอมมิชชั่นจากการจองที่มีสถานะยืนยันว่าเข้าพักตามปกติ ไม่ว่าลูกค้าจะเข้าพัก ณ ที่พักของท่านหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ท่านจะจ่ายคอมมิชชั่นในกรณีต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน:

  • เมื่อท่านเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่เข้าเช็คอินหรือยกเลิกการจอง ทั้งแบบที่ไม่สามารถรับเงินคืนหรือแบบรับเงินคืนได้บางส่วน
  • เมื่อท่านเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่ยกเลิกการจองหลังสิ้นสุดช่วงที่ยกเลิกได้ฟรีไปแล้ว

ท่านจะไม่ต้องจ่ายคอมมิชชั่นในกรณีต่อไปนี้:


การทำงานของเครื่องมือจัดการข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง

แม้ลูกค้าจะจองราคาแบบไม่สามารถรับเงินคืน แต่ก็สามารถขอยกเลิกการจองโดยไม่มีค่าธรรมเนียมได้ ผลสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีแนวโน้มมากที่สุดที่จะยกเลิกการจองภายใน 24 ชั่วโมงหากทำการจองโดยไม่ได้ตั้งใจ อันที่จริงแล้ว 25% ของคำขอยกเลิกทั้งหมดถูกส่งเข้ามาภายในช่วงเวลาดังกล่าว

ท่านสามารถเลือกได้เสมอว่าจะยอมรับคำขอเหล่านี้หรือไม่ แต่ก็สามารถใช้เครื่องมือจัดการข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองเพื่อให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมัติ

เครื่องมือนี้จะช่วยให้ท่านอนุญาตให้ลูกค้ายกเลิกได้ฟรีโดยอัตโนมัติ หากลูกค้าร้องขอในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการจอง เมื่อท่านใช้เครื่องมือจัดการข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง ปฏิทินของท่านจะอัปเดตทันทีและห้องหรือยูนิตที่ถูกยกเลิกก็จะเปิดให้ลูกค้าจองได้อีกครั้งในทันที

หากท่านไม่ได้ตั้งค่าเครื่องมือนี้ไว้ หรือหากลูกค้าขอให้เรายกเลิกการจองหลังสิ้นสุดช่วงเวลาที่ท่านได้เลือกไว้ไปแล้ว เราจะติดต่อท่านเพื่อสอบถามว่าท่านตกลงที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือไม่

แม้ว่าเราจะอธิบายเงื่อนไขการจองแก่ลูกค้าอยู่เสมอ แต่การยกเว้นค่าธรรมเนียมก็เป็นการแสดงถึงความเอื้อเฟื้อที่อาจช่วยป้องกันการร้องเรียนและกระตุ้นให้ลูกค้าที่พึงพอใจกลับมาจองกับท่านอีกในอนาคต แน่นอนว่าทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับท่านเสมอว่าจะใช้เครื่องมือจัดการข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจองและยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกหรือไม่


วิธีใช้เครื่องมือจัดการข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเลิกการจอง

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
  2. คลิกที่พัก จากนั้นคลิกที่นโยบาย
  3. ไปที่นโยบายยกเลิกการจองและการชำระเงินล่วงหน้า คลิกแก้ไขใต้นโยบายที่ท่านต้องการกำหนดข้อยกเว้น
  4. ทำเครื่องหมายที่ใช่ใต้ข้อความ “มีกำหนดเวลาที่ผู้เข้าพักสามารถยกเลิกการจองโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่”
  5. ระบุเงื่อนไขที่ท่านต้องการตั้งสำหรับข้อยกเว้น
  6. คลิกบันทึก

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมว่าท่านสามารถยกเลิกการจองได้เมื่อไร ก็สามารถดูได้จากบทความนี้

ไปที่เอกซ์ทราเน็ต

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?