การปรับเปลี่ยนการจองก่อนถึงกำหนดเช็คอิน

อัปเดตเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

การจองที่ลูกค้าจองผ่านแพลตฟอร์มของเราจะได้รับการยืนยันโดยอัตโนมัติ ในเอกซ์ทราเน็ตหรือแอป Pulse จะมีตัวเลือกให้ท่านสามารถเปลี่ยนวันเข้าพักหรือไม่ก็ส่งคำขอให้ลูกค้าเปลี่ยนวันเข้าพักได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของการจองนั้น ๆ โดยการปรับเปลี่ยนการจองด้วยตนเองหรือขอให้ลูกค้าเปลี่ยนวันเข้าพักนั้นสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่อธิบายไว้ในบทความนี้ แต่หากเป็นกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ ท่านจะต้องขอเปลี่ยนวันเข้าพักกับเรา

โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถเปลี่ยนวันเข้าพักของการจองแบบ Smart Flex ได้ หากต้องการดูว่าการจองใดของท่านเป็นแบบ Smart Flex โปรดไปที่หน้าการจองในเอกซ์ทราเน็ต และใช้เกณฑ์ค้นหาการจองแบบ Smart Flex เพื่อดูสถานะการจอง


เนื้อหาในบทความนี้:


การเปลี่ยนวันเข้าพักก่อนถึงกำหนดเช็คอิน

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนวันเข้าพักได้จนถึงเมื่อลูกค้าเข้าเช็คอิน และปรับเปลี่ยนได้สำหรับการจองทุกประเภท ยกเว้นการจองที่ยกเลิกแล้วหรือการจองแบบ Smart Flex โดยท่านสามารถปรับเปลี่ยนวันเข้าพักด้วยตนเองได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • การชำระเงินจัดการโดย Payments by Booking.com หรือที่พักมีตัวเลือกว่างบน Booking.com อย่างน้อย 1 รายการที่ระบุข้อมูลเป็นระดับเรทแพลน ไม่ใช่ระดับห้องพัก
 • การจองไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นการจองซ้ำซ้อน
 • วันเช็คอินใหม่จะต้องไม่ใช่วันที่ผ่านมาแล้ว เว้นแต่การชำระเงินจะจัดการด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ Payments by Booking.com
 • ระยะเข้าพักและราคายังคงเท่าเดิม

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนวันเข้าพัก:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตหรือแอป Pulse
 2. คลิกการจอง และเลือกการจองที่ท่านต้องการเปลี่ยนวันเข้าพัก
 3. คลิกที่เปลี่ยนวันเข้าพัก และระบุวันเช็คอินและเช็คเอาท์ใหม่ใต้หัวข้อเลือกวันที่ใหม่
 4. คลิกที่เปลี่ยนวันเข้าพักเพื่อให้ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น

ลูกค้าจะได้รับอีเมลพร้อมรายละเอียดคำขอเปลี่ยนวันเข้าพักหลังจากที่ท่านทำตามขั้นตอนด้านบนนี้เรียบร้อยแล้ว โปรดทราบว่าเราจะไม่ตรวจสอบจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองในปฏิทินของท่าน แต่เราจะเปิดให้จองห้องพักโดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถเปลี่ยนวันเข้าพักได้


การขอเปลี่ยนวันเข้าพัก

ท่านสามารถส่งคำขอให้ลูกค้าเปลี่ยนวันเข้าพักได้เช่นกัน โดยทำได้จนถึงเมื่อลูกค้าเข้าเช็คอิน และทำได้กับการจองทุกประเภท ยกเว้นการจองแบบ Smart Flex วิธีนี้จะสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • การชำระเงินไม่ได้จัดการโดย Payments by Booking.com
 • การจองไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นการจองซ้ำซ้อน
 • ที่พักไม่มีตัวเลือกว่างใด ๆ บน Booking.com ที่ระบุข้อมูลเป็นระดับเรทแพลน
 • ในกรณีที่เป็นการจองหลายห้อง ข้อมูลของทั้งการจองจะถูกปรับเปลี่ยน
 • วันเช็คอินใหม่จะต้องไม่ใช่วันที่ผ่านมาแล้ว

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนวันเข้าพัก:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตหรือแอป Pulse
 2. คลิกการจอง และเลือกการจองที่ท่านต้องการเปลี่ยนวันเข้าพัก
 3. คลิกที่ขอเปลี่ยนวันเข้าพัก และระบุวันเช็คอินและเช็คเอาท์ใหม่ใต้หัวข้อเลือกวันที่ใหม่
 4. คลิกเช็คตัวเลือกว่างและราคาเพื่อดูภาพรวมของการจองใหม่ที่จะเสนอให้ลูกค้า
 5. คลิกที่ส่งคำขอถึงลูกค้าเพื่อให้ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น

ลูกค้าต้องตอบรับคำขอของท่านภายใน 24 ชั่วโมง การเปลี่ยนวันเข้าพักนี้จึงจะเสร็จสมบูรณ์ ในระหว่างนี้ตัวเลือกว่างสำหรับวันเข้าพักใหม่ก็จะถูกบล็อกไว้เพื่อรอการตอบรับ การปฏิเสธ หรือจนกว่าคำขอจะหมดอายุ หากลูกค้าตอบรับการปรับเปลี่ยนนี้ ท่านก็จะได้รับการยืนยันผ่านการแจ้งเตือนและอีเมล ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธหรือคำขอดังกล่าวหมดอายุ การจองก็จะยังคงมีข้อมูลตามเดิม


การคำนวณราคาสำหรับคำขอเปลี่ยนวันเข้าพัก

เมื่อส่งขอเปลี่ยนวันเข้าพัก ท่านจะสามารถปรับระยะเข้าพักได้ด้วยตนเองก่อนที่ลูกค้าจะเช็คอิน โดยราคาสำหรับวันเข้าพักใหม่จะเป็นไปตามราคาที่ท่านได้ตั้งไว้ในปฏิทิน

เราจะตรวจสอบปฏิทินของท่านเพื่อดูว่ามีตัวเลือกว่างหรือไม่ หากท่านมีจำนวนตัวเลือกว่างเพียงพอและการจองใหม่เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขทั้งหมดของการจองเดิม ท่านก็จะสามารถดำเนินการต่อเพื่อส่งคำขอให้ลูกค้าได้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกที่จะคงราคาตามวันเข้าพักเดิมไว้ได้เช่นกัน หากการจองดังกล่าวไม่รวมมื้ออาหารและมีระยะเข้าพักเท่าเดิม

 หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้หรือท่านไม่มีตัวเลือกว่าง เราก็จะยังคงเปิดให้ท่านสามารถดำเนินการต่อกับคำขอดังกล่าวได้ โดยในกรณีนี้ราคาของการจองจะยังคงเท่าเดิมตราบใดที่ระยะเข้าพักไม่เปลี่ยนแปลง หากระยะเข้าพักต่างจากเดิม เราจะคำนวณราคาใหม่ตามราคาเฉลี่ยต่อวันของวันเข้าพักเดิม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?