การปรับเปลี่ยนการจองที่ที่พักของท่าน

อัปเดตเมื่อ 6 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

ลูกค้าอาจต้องการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการจอง เช่น วันเข้าพักหรือระยะเข้าพัก รายละเอียดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนได้ทั้งก่อนและหลังจากที่ลูกค้าเช็คอิน ทว่าการจองที่ยกเลิกไปแล้วหรือการจองแบบ Smart Flex จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ และวันเช็คอินใหม่จะต้องไม่ใช่วันที่ผ่านมาแล้ว 


เนื้อหาในบทความนี้:


การปรับเปลี่ยนการจองก่อนเช็คอิน

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนวันเข้าพักได้จนถึงตอนที่ลูกค้าเข้าเช็คอิน และปรับเปลี่ยนได้สำหรับการจองทุกประเภท ยกเว้นการจองที่ยกเลิกแล้วหรือการจองแบบ Smart Flex โดยท่านสามารถปรับเปลี่ยนวันเข้าพักด้วยตนเองได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ที่พักมีเรทแพลนแบบเดียวกับเรทแพลนเดิม โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีห้องพักหรือยูนิตประเภทเดิมหรือไม่
 • การจองไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นการจองซ้ำซ้อน
 • วันเช็คอินใหม่จะต้องไม่ใช่วันที่ผ่านมาแล้ว เว้นแต่การชำระเงินจะจัดการด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ Payments by Booking.com
 • ระยะเข้าพักและราคายังคงเท่าเดิม

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนวันเข้าพัก:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตหรือแอป Pulse บนมือถือของท่าน 
 2. คลิกการจองและเลือกการจองที่ท่านต้องการเปลี่ยนวันเข้าพัก
 3. คลิกที่เปลี่ยนวันและราคาของการจอง และระบุวันเช็คอินและเช็คเอาท์ใหม่ใต้หัวข้อเลือกวันที่ใหม่
 4. คลิกที่เปลี่ยนวันเข้าพักเพื่อให้ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น

ลูกค้าจะได้รับอีเมลพร้อมรายละเอียดคำขอเปลี่ยนวันเข้าพักหลังจากที่ท่านทำตามขั้นตอนด้านบนนี้เรียบร้อยแล้ว โปรดทราบว่าเราจะไม่ตรวจสอบจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองในปฏิทินของท่าน แต่เราจะเปิดให้จองห้องพักโดยอัตโนมัติแทนเพื่อให้สามารถเปลี่ยนวันเข้าพักได้

การขอเปลี่ยนวันเข้าพักก่อนเช็คอิน

ท่านสามารถส่งคำขอถึงลูกค้าเพื่อให้เปลี่ยนวันเข้าพักได้เช่นกัน โดยทำได้จนถึงตอนที่ลูกค้าเข้าเช็คอิน และทำได้กับการจองทุกประเภท ยกเว้นการจองแบบ Smart Flex วิธีนี้จะสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • การชำระเงินไม่ได้จัดการโดย Payments by Booking.com
 • การจองไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นการจองซ้ำซ้อน
 • ที่พักไม่มีเรทแพลนแบบเดียวกับเรทแพลนเดิมสำหรับวันเข้าพักดังกล่าว
 • ในกรณีที่เป็นการจองหลายห้อง ข้อมูลของทั้งการจองจะถูกปรับเปลี่ยน
 • วันเช็คอินใหม่จะต้องไม่ใช่วันที่ผ่านมาแล้ว

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนวันเข้าพัก:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตหรือแอป Pulse
 2. คลิกการจอง และเลือกการจองที่ท่านต้องการเปลี่ยนวันเข้าพัก
 3. คลิกที่ขอเปลี่ยนวันเข้าพัก และระบุวันเช็คอินและเช็คเอาท์ใหม่ใต้หัวข้อเลือกวันที่ใหม่
 4. คลิกเช็คตัวเลือกว่างและราคาเพื่อดูภาพรวมของการจองใหม่ที่จะเสนอให้ลูกค้า
 5. คลิกที่ส่งคำขอถึงลูกค้าเพื่อให้ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น

ลูกค้าต้องตอบรับคำขอของท่านภายใน 24 ชั่วโมง การเปลี่ยนวันเข้าพักนี้จึงจะเสร็จสมบูรณ์ ในระหว่างนี้ตัวเลือกว่างสำหรับวันเข้าพักใหม่ก็จะถูกบล็อกไว้เพื่อรอการตอบรับ การปฏิเสธ หรือจนกว่าคำขอจะหมดอายุ หากลูกค้าตอบรับการปรับเปลี่ยนนี้ ท่านก็จะได้รับการยืนยันผ่านการแจ้งเตือนและอีเมล ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธคำขอดังกล่าวหรือคำขอหมดอายุ การจองก็จะยังคงมีข้อมูลตามเดิม


การปรับเปลี่ยนการจองหลังเช็คอิน

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดการจอง เช่น ราคาหรือระยะเข้าพัก หลังจากที่ลูกค้าเช็คอินแล้ว ในกรณีนี้เราจะไม่ตรวจสอบจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองในปฏิทินของท่าน ท่านจึงสามารถเลือกวันที่ใดก็ได้ในปฏิทิน แม้ว่าระบบจะแสดงว่าวันที่เหล่านั้นไม่สามารถจองได้ก็ตาม 

การจองสามารถปรับเปลี่ยนได้ในกรณีต่อไปนี้:

 • การจองนั้นไม่ใช่การจองแบบ Smart Flex
 • การชำระเงินไม่ได้ดำเนินการโดยใช้ Payments by Booking.com
 • การจองไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นการจองซ้ำซ้อน

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับเปลี่ยนรายละเอียดการจองหลังเช็คอิน:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกการจอง จากนั้นเลือกการจองที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยน
 3. ไปที่หัวข้อการดำเนินการเกี่ยวกับการจอง และเลือกเปลี่ยนวันและราคาของการจอง
 4. ไปที่หัวข้อเลือกวันที่ใหม่ และระบุวันเช็คอินและเช็คเอาท์ใหม่
 5. คลิกเช็คห้องว่างและเปลี่ยนราคาเพื่อระบุราคาใหม่สำหรับการจองนั้น ๆ ด้วยตนเอง จากนั้นคลิกถัดไป
 6. คลิกบันทึก

การปรับเปลี่ยนการจองที่ไม่เกี่ยวข้องกับวันเข้าพัก

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะการจองได้ ซึ่งรวมถึงการขอให้เรายกเลิกการจองหรือระบุว่าการจองมีสถานะไม่เข้าเช็คอินเมื่อได้รับการยืนยันจากลูกค้า นอกจากนี้ ท่านยังสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างของการจอง เช่น การเช็คอิน การเช็คเอาท์ และวันเข้าพัก


การปฏิเสธการจอง

การจองทั้งหมดจะได้รับการยืนยันทันทีและที่พักต้องให้บริการการจองดังกล่าว ดังนั้นการจองจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ และที่พักสามารถปรับเปลี่ยนได้ในบางสถานการณ์เท่านั้น 

ในกรณีที่เกิดการจองซ้ำซ้อนในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง จะต้องมีการจัดสรรที่พักทดแทนให้ลูกค้า และท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการหาที่พักในมาตรฐานเดียวกันหรือดีกว่าให้ลูกค้า

ในบางสถานการณ์ เช่น ในกรณีที่ท่านสงสัยว่าการจองเป็นการฉ้อโกง ท่านสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่นำไปดำเนินการได้เพื่อปกป้องตัวเอง ด้วยการตั้งค่าข้อกำหนดสำหรับลูกค้าเกี่ยวกับการจอง การตั้งค่านโยบายและค่าธรรมเนียมยกเลิก และการเพิ่มข้อกำหนดด้านการชำระเงินล่วงหน้า  ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกได้หากเกิดปัญหากับการชำระเงินของลูกค้า อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้ในบทความนี้

ไปที่เอกซ์ทราเน็ต

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?