จะส่งคำขอเปลี่ยนวันเข้าพักของการจองได้อย่างไร?

Updated 7 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

ตอนนี้ท่านสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนวันเข้าพักของการจองหรือส่งคำขอเปลี่ยนวันเข้าพักก็ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับการจองนั้น ๆ

ในกรณีที่ท่านได้ปรึกษากับลูกค้าเรื่องการเปลี่ยนวันเข้าพักเรียบร้อยแล้ว และต้องการเริ่มขั้นตอนส่งคำขอเปลี่ยนวันเข้าพัก ท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวสำหรับการจองทุกรายการได้ที่เอกซ์ทราเน็ตหรือผ่านแอป Pulse

หากต้องการเริ่มขั้นตอนเปลี่ยนวันเข้าพัก โปรดเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตหรือ Pulse จากนั้นไปที่หน้าข้อมูลการจองของการจองที่ต้องการปรับเปลี่ยน แล้วคลิกที่ “เปลี่ยนวันเข้าพัก”

ระบบจะแสดงตัวเลือกแบบใดแบบหนึ่งจากทั้งหมด 2 แบบดังนี้:

หมายเหตุ: การจองแบบไร้ความเสี่ยงจะไม่มีฟังก์ชั่นสำหรับเปลี่ยนวันเข้าพัก โดยสามารถดูว่าการจองใดเป็นแบบไร้ความเสี่ยงได้ที่แท็บการจอง ซึ่งเราได้เพิ่มสัญลักษณ์ “ไร้ความเสี่ยง” ไว้ในคอลัมน์ “สถานะ” เพื่อให้ท่านทราบได้ง่ายขึ้น


เปลี่ยนวันเข้าพัก

ขั้นตอนการทำงาน:

  1. คลิกที่ “เปลี่ยนวันเข้าพัก” จากนั้นดำเนินการตามคำแนะนำ และยืนยันการปรับเปลี่ยน หมายเหตุ: หากปฏิทินของท่านไม่มีตัวเลือกว่างที่เปิดให้จองสำหรับวันที่หลังจากนี้ เราก็จะเปิดตัวเลือกว่างโดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนวันเข้าพักได้ 
  2. ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 

สามารถเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับวันเข้าพักใหม่ได้หรือไม่?

การปรับเปลี่ยนก่อนวันเข้าพักนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนราคาหรือระยะเข้าพักได้ ซึ่งต่างจากการปรับเปลี่ยนวันที่ในระหว่างที่ลูกค้าเข้าพักแล้ว หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนราคาหรือระยะเข้าพักสำหรับการจองที่ไม่สามารถรับเงินคืนได้ โปรดติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก นโยบายสำหรับลูกค้าจะยังคงเป็นแบบเดิมหรือไม่?

นโยบายจะยังคงเหมือนเดิม หากก่อนส่งคำขอเปลี่ยนวันเข้าพักการจองเป็นแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้ นโยบายหลังเปลี่ยนวันเข้าพักก็จะยังคงเป็นแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้เช่นเดิม ทั้งนี้ การตัดสินใจที่จะดำเนินการเปลี่ยนวันเข้าพักสำหรับการจองใด ๆ ในอนาคตนั้นจะยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน

ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนวันเข้าพักได้หรือไม่?

ลูกค้าที่จองแบบยกเลิกฟรีนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักด้วยตนเองผ่านโปรไฟล์ Booking.com ทว่าในบางกรณี ลูกค้าที่จองแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้อาจส่งคำขอเปลี่ยนวันเข้าพักเช่นกัน ซึ่งหากลูกค้าส่งคำขอมา ท่านก็จะได้รับอีเมลให้ยืนยันหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ท่านก็จะเห็น “คำขอที่รอดำเนินการ” ในหน้าข้อมูลการจองอีกด้วย


ขอเปลี่ยนวันเข้าพัก

ขั้นตอนการทำงาน: 

  1. คลิกที่ “ขอเปลี่ยนวันเข้าพัก” จากนั้นดำเนินการตามคำแนะนำและส่งคำขอไปยังลูกค้า
  2. ลูกค้าจะต้องยืนยันคำขอของท่านภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์ ในระหว่างนี้ตัวเลือกว่างสำหรับวันเข้าพักใหม่ก็จะถูกบล็อกไว้เพื่อรอการยืนยัน ปฏิเสธ หรือจนกว่าคำขอจะหมดอายุ
  3. หากลูกค้ายืนยันการเปลี่ยนแปลง ท่านก็จะได้รับการยืนยันผ่านการแจ้งเตือนและอีเมล ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธหรือคำขอดังกล่าวหมดอายุ การจองก็จะยังคงมีข้อมูลตามเดิม โดยท่านสามารถส่งคำขอใหม่ได้ในภายหลังหากต้องการ

สามารถเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับวันเข้าพักใหม่ได้หรือไม่?

ราคาสำหรับวันเข้าพักใหม่จะเป็นไปตามราคาที่ท่านได้ตั้งไว้ในปฏิทิน โดยท่านอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาด้วยตนเอง 

จะเป็นอย่างไรหากวันเข้าพักใหม่มีราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาเดิม?

  1. หากท่านเป็นผู้จัดการด้านการชำระเงิน: ในกรณีที่ราคาใหม่แตกต่างจากราคาเดิมและท่านได้เรียกชำระเงินไปแล้ว ท่านก็จะต้องคืนเงินให้กับลูกค้าหรือเรียกเก็บส่วนต่างดังกล่าว 
  2. หาก Booking.com เป็นผู้จัดการด้านการชำระเงิน: Booking.com จะจัดการเรื่องการทำธุรกรรมใหม่ ลูกค้าจะได้รับยอดส่วนต่างคืนหรือมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยจะขึ้นอยู่กับส่วนต่างของราคา ในกรณีที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติม หากลูกค้าไม่ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง ระบบจะไม่ยืนยันการเปลี่ยนวันเข้าพักและการจองก็จะยังคงมีข้อมูลตามเดิม

หากคำขอเปลี่ยนวันเข้าพักยังอยู่ระหว่างรอดำเนินการ จะสามารถส่งคำขออีกรายการสำหรับการจองเดียวกันได้หรือไม่?

ไม่สามารถทำได้ ไม่ว่าท่านหรือลูกค้าจะเป็นผู้ส่งคำขอที่รอดำเนินการอยู่ คำขอดังกล่าวจะต้องได้รับการยืนยันหรือปฏิเสธเสียก่อนจึงจะสามารถส่งคำขออีกรายการได้ ทั้งนี้ ท่านอาจรอ 24 ชั่วโมงเพื่อให้คำขอนั้นหมดอายุก็ได้เช่นกัน

นโยบายสำหรับลูกค้าจะยังคงเป็นแบบเดิมหรือไม่?

นโยบายจะยังคงเหมือนเดิม หากก่อนส่งคำขอเปลี่ยนวันเข้าพักการจองเป็นแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้ นโยบายหลังเปลี่ยนวันเข้าพักก็จะยังคงเป็นแบบเดิม นั่นคือไม่สามารถรับเงินคืนได้ ทั้งนี้ การตัดสินใจที่จะดำเนินการเปลี่ยนวันเข้าพักสำหรับการจองใด ๆ ในอนาคตนั้นจะยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน

ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนวันเข้าพักได้หรือไม่?

สำหรับการเปลี่ยนวันเข้าพักนั้น ลูกค้าที่จองแบบยกเลิกฟรีนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักด้วยตนเองผ่านโปรไฟล์ Booking.com ทว่าในบางกรณี ลูกค้าที่จองแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้อาจส่งคำขอเปลี่ยนวันเข้าพักเช่นกัน ซึ่งหากลูกค้าส่งคำขอมา ท่านก็จะได้รับอีเมลให้ยืนยันหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ท่านก็จะเห็น “คำขอที่รอดำเนินการ” ในหน้าข้อมูลการจองอีกด้วย

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?