รับคำแนะนำเพื่อดึงดูดลูกค้า

ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่ามีการค้นหาเพิ่มขึ้นเกือบ 50% สำหรับช่วงไฮซีซันนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพิ่มยอดจองของท่านด้วยคู่มือของเรา 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม

จะตั้งระยะเวลาขั้นต่ำและระยะเวลาสูงสุดสำหรับจองล่วงหน้าได้อย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

เราเข้าใจดีว่าความยืดหยุ่นมีความสำคัญเพียงใด เมื่อท่านไม่สามารถควบคุมช่วงเวลาที่ลูกค้าจองได้ ก็อาจทำให้บางครั้งการรับการจองมีความไม่สะดวกเช่นกัน เราจึงช่วยให้ท่านสามารถตั้งระยะเวลาขั้นต่ำและระยะเวลาสูงสุดสำหรับจองล่วงหน้า เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ท่านและช่วยให้หลีกเลี่ยงการจองในช่วงที่ไม่ต้องการ

ระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องจองล่วงหน้าคือการกำหนดช่วงเวลาขั้นต่ำก่อนเช็คอินที่เปิดให้ลูกค้าสามารถจองห้องหรือยูนิตได้ ระยะเวลาสูงสุดที่จองล่วงหน้าได้คือการกำหนดช่วงเวลาสูงสุดก่อนเช็คอินที่เปิดให้ลูกค้าสามารถจองห้องหรือยูนิตได้
 


ข้อกำหนดด้านการจองล่วงหน้าทำงานอย่างไร?

ท่านสามารถตั้งระยะขั้นต่ำและ/หรือสูงสุดสำหรับจองล่วงหน้าให้กับบางห้องหรือบางที่พักในวันที่กำหนดได้ ระบบของเราจะนับย้อนตั้งแต่เที่ยงคืนที่สิ้นสุดวันเช็คอิน ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถตั้งข้อกำหนดได้ทั้งแบบเป็นวัน (D) และเป็นชั่วโมง (H) ก่อนเช็คอิน ตัวอย่างเช่น:

 • หากท่านต้องการให้ลูกค้าจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเช็คอิน ระยะขั้นต่ำที่ต้องจองล่วงหน้าก็คือ 1 วัน จากนั้นให้ใส่ 1D ลงในระบบ
 • หากท่านต้องการให้จองในวันเดียวกันได้จนถึงเวลา 18:00 น. ระยะขั้นต่ำที่ต้องจองล่วงหน้าก็คือ 6 ชั่วโมง (นับย้อนจากเที่ยงคืนที่สิ้นสุดวันเช็คอิน) จากนั้นให้ใส่ 6H ลงในระบบ
 • หากท่านต้องการให้ลูกค้าจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 5 ชั่วโมง ระยะขั้นต่ำที่ต้องจองล่วงหน้าก็คือ 3 วัน จากนั้นให้ใส่ 3D5H ลงในระบบ
 • หากท่านไม่ต้องการให้ลูกค้าจองล่วงหน้าเกิน 10 วัน ระยะเวลาสูงสุดที่จองล่วงหน้าได้ก็คือ 10 วัน จากนั้นให้ใส่ 10D ลงในระบบ

หลังจากที่ท่านตั้งข้อกำหนดด้านการจองแล้ว ที่พักท่านจะปรากฏในผลการค้นหาก็ต่อเมื่อวันที่ลูกค้าค้นหานั้นตรงตามข้อกำหนดของท่าน ใน 2 หัวข้อด้านล่างนี้เราจะอธิบายถึง 2 วิธีที่ทำได้กับการตั้งค่าข้อกำหนด โดยขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้ปฏิทินรูปแบบใดในเอกซ์ทราเน็ต

หมายเหตุ: เมื่อท่านใช้ปฏิทินใน “รูปแบบรายเดือน” ท่านจะสามารถตั้งค่าได้เฉพาะระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องจองล่วงหน้า หากต้องการตั้งค่าระยะเวลาสูงสุดที่จองล่วงหน้าได้ ท่านจะต้องเปลี่ยนไปใช้ “รูปแบบรายการ”

 


วิธีตั้งระยะเวลาขั้นต่ำและระยะเวลาสูงสุดสำหรับจองล่วงหน้าใน “รูปแบบรายการ”

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ “ปฏิทินและการตั้งราคา” หรือที่ “ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง” จากนั้นคลิก “ปฏิทิน
 3. คลิกเมนูดรอปดาวน์ทางด้านขวามือของหน้าแล้วเลือก “รูปแบบรายการ”
 4. คลิกกล่องหน้าคำว่า “ข้อกำหนดด้านการจอง” ทางด้านซ้ายของหน้า เมื่อคลิกแล้วระบบจะแสดงรายการข้อกำหนดที่มี
 5. เลื่อนลงไปจนเห็นแถวที่มีคำว่า “ระยะขั้นต่ำที่จองล่วงหน้าได้” และ “ระยะสูงสุดที่จองล่วงหน้าได้” แต่ละวันที่ในปฏิทินจะมีช่องที่ตรงกับแต่ละแถวเหล่านี้
 6. ระบุจำนวนวัน (D) และ/หรือชั่วโมง (H) ลงในวันที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด

วิธีตั้งข้อกำหนดสำหรับหลายวันพร้อมกัน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้ปฏิทิน “รูปแบบรายการ”
 2. คลิกที่ช่องในแถว “ระยะขั้นต่ำที่จองล่วงหน้าได้” หรือ “ระยะสูงสุดที่จองล่วงหน้าได้” และลากสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินให้คลุมทุกวันที่ท่านต้องการใช้ข้อกำหนด
 3. กล่องป๊อปอัปจะปรากฏขึ้น ระบุจำนวนวัน (D) และ/หรือชั่วโมง (H) จากนั้นคลิก “บันทึก”

วิธีตั้งข้อกำหนดสำหรับช่วงนานกว่า 1 เดือน:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้ปฏิทิน “รูปแบบรายการ”
 2. คลิกลิงก์ “ปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ” ซึ่งอยู่ใต้ “จำนวนห้องเปิดให้จอง”
 3. จากนั้นจะมีแถบข้อมูลปรากฏขึ้นทางขวามือของหน้าจอ กำหนดช่วงเวลาที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด 
 4. เลื่อนลงไปและคลิกที่ “ข้อกำหนด”
 5. เลือกเรทแพลนจากเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นเลือกข้อกำหนดจากเมนูดรอปดาวน์
 6. ระบุจำนวนวัน (D) และ/หรือชั่วโมง (H) จากนั้นคลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

วิธีตั้งระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องจองล่วงหน้าใน “รูปแบบรายเดือน”

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิก “ปฏิทินและการตั้งราคา” หรือที่ “ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง” จากนั้นคลิก “ปฏิทิน
 3. คลิกเมนูดรอปดาวน์ทางด้านขวามือของหน้าแล้วเลือก “รูปแบบรายเดือน”
 4. หากท่านมีที่พักมากกว่า 1 แห่ง ให้เลือกที่พักที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนดด้วยการคลิกเมนูดรอปดาวน์ทางด้านซ้ายของหน้าซึ่งอยู่ใต้คำว่า “ปฏิทิน”
 5. เลือกวันที่ที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด โดยจะเลือกจากในปฏิทินหรือระบุเองในช่องทางด้านขวาของหน้าก็ได้
 6. เลื่อนลงไปด้านล่างในแถบเดียวกันและคลิกที่ “ข้อกำหนด”
 7. จะมีกล่องป๊อปอัปปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่เมนูดรอปดาวน์ของ “ระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ” และเลือกเวลาที่ต้องการจากรายการ
 8. คลิก “บันทึก”

วิธีตั้งระยะเวลาขั้นต่ำและระยะเวลาสูงสุดสำหรับจองล่วงหน้าผ่านทาง “ข้อกำหนด”

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิก “ปฏิทินและการตั้งราคา” หรือที่ “ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง” จากนั้นคลิก “ตั้งข้อกำหนดด้านการจอง”
 3. ระบุวันที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนดลงในช่อง
 4. เลื่อนลงไปและเลือกประเภทห้องพักและเรทแพลนที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด
 5. เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าและเลือกประเภทข้อกำหนดจากเมนูดรอปดาวน์ คลิก “เพิ่มอีก” หากต้องการใส่ข้อกำหนดมากกว่า 1 รายการ (กล่าวคือใส่ทั้งระยะเวลาขั้นต่ำและระยะเวลาสูงสุดสำหรับจองล่วงหน้า)
 6. ระบุจำนวนวัน (D) และ/หรือชั่วโมง (H) จากนั้นคลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”
   

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?