จะตั้งค่าระยะเข้าพักขั้นต่ำและระยะสูงสุดที่พักได้หลังเช็คอินได้อย่างไร?

Updated 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

ระยะขั้นต่ำที่ต้องพักหลังเช็คอินคือจำนวนคืนเข้าพักขั้นต่ำที่ลูกค้าสามารถจองได้ โดยจะนับจากวันที่เช็คอิน ส่วนระยะสูงสุดที่พักได้หลังเช็คอินคือจำนวนคืนเข้าพักสูงสุดที่ลูกค้าสามารถจองได้ โดยนับจากวันที่เช็คอิน ด้วยวิธีนี้ ท่านจะสามารถกำหนดช่วงที่เร็วที่สุดและ/หรือช้าที่สุดที่ลูกค้าจะสามารถทำการจองสำหรับบางวันได้ โดยวิธีนี้ก็เหมือนกับข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักตามปกติ เพียงแต่จะใช้กับช่วงวันที่ที่ท่านระบุไว้ในระบบ

หลังจากที่ท่านตั้งข้อกำหนดนี้แล้ว ที่พักจะปรากฏในผลการค้นหาก็ต่อเมื่อวันที่ลูกค้าระบุนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของท่านเท่านั้น

หากต้องการตั้งค่าระยะเข้าพักขั้นต่ำและระยะเข้าพักสูงสุดนับจากวันเช็คอิน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:  

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นคลิก "ปฏิทิน" ซึ่งอยู่ในแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านกำลังใช้ปฏิทินในรูปแบบ "รายการ" และไม่ใช่ "รายเดือน" หรือ "รายปี" ซึ่งสามารถดูข้อมูลนี้ได้ที่บริเวณทางขวาของหน้าจอ

  2. ถัดจากเครื่องมือเลือกช่วงวันที่ ท่านจะเห็นกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ ซึ่งมีคำว่า "ข้อกำหนดด้านการจอง" กำกับอยู่ โดยกล่องสี่เหลี่ยมนี้ก็คือเกณฑ์ค้นหา คลิกที่กล่องดังกล่าวเพื่อแสดงข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับห้องพักของท่าน

  3. ที่เมนูให้ท่านมองหา "ระยะขั้นต่ำหรือระยะสูงสุดที่ต้องพักหลังเช็คอิน" ซึ่งแถวด้านข้างจะเป็นแถวช่องให้ท่านเลือกคลิกวันที่ต้องการใช้ข้อกำหนดนี้

  4. ระบุจำนวนลงในช่องว่าง (เช่น 1 วัน = 1, 2 วัน = 2 เป็นต้น)

  5. ท่านสามารถตั้งข้อกำหนดให้กับหลายวันพร้อมกันในครั้งเดียวได้ เพียงคลิกช่องของวันใดวันหนึ่ง จากนั้นลากวงกลมสีน้ำเงินซึ่งอยู่บนขอบช่องดังกล่าวไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อให้คลุมวันที่ต้องการใช้ข้อกำหนดด้านการจองนี้ หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นมาให้ท่านเพิ่มจำนวนวันได้ตามต้องการ เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “บันทึก”

  6. หากต้องการตั้งข้อกำหนดสำหรับวันต่าง ๆ ล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือน โปรดคลิกปุ่ม "ปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ" จากนั้นจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นทางขวามือของหน้าจอ เลือกช่วงวันที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนดให้ แล้วคลิกกล่อง "ข้อกำหนด" เลือกเรทแพลนและข้อกำหนด จากนั้นระบุจำนวนวันที่ต้องการลงในช่องสีขาวด้านล่างประเภทของข้อกำหนด คลิก "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Is this article helpful?