ประกาศผล Traveller Review Awards 2023 แล้ว

ถึงเวลาฉลองให้แก่ผู้ได้รับรางวัล! ใช้ ID ที่พักเพื่อดูว่าท่านได้รางวัลหรือไม่ จากนั้นดาวน์โหลดแพ็กเกจรางวัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งข้อกำหนดด้านการจอง

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว | 2 นาที
บันทึก

การตั้งข้อกำหนดด้านการจองสามารถช่วยให้ท่านควบคุมการจองและการเข้าพักที่ที่พักท่านได้มากขึ้น ผู้เดินทางจะสามารถจองที่พักของท่านได้ก็ต่อเมื่อเกณฑ์ในการค้นหาเป็นไปตามเงื่อนไขที่ท่านได้กำหนดไว้

มีเงื่อนไขหลายแบบที่ท่านสามารถตั้งได้ โดยจะขึ้นอยู่กับปฏิทินที่ท่านใช้ หากที่พักของท่านไม่สามารถใช้ข้อกำหนดด้านการจองบางข้อได้ โปรดติดต่อเราและเราจะเปิดใช้งานข้อกำหนดดังกล่าวให้ท่าน 


เนื้อหาในบทความนี้


ข้อกำหนดด้านการจองที่มีในปฏิทินรูปแบบรายการ

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ ก็จะสามารถใช้ข้อกำหนดด้านการจองต่อไปนี้กับห้องพักและราคาของท่านได้:


ข้อกำหนดด้านการจองที่มีในปฏิทินรูปแบบรายเดือน

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน ก็จะเห็นว่ามีข้อกำหนดด้านการจองให้เลือกน้อยกว่า: 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?