การตั้งข้อกำหนดด้านการจองให้ที่พักของท่าน

อัปเดตเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว | 4 นาที
บันทึก

การตั้งข้อกำหนดด้านการจองช่วยให้ท่านควบคุมเรื่องการจองและการเข้าพักที่ที่พักท่านได้มากขึ้น ท่านสามารถตั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขได้หลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของปฏิทินที่ท่านใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบรายการหรือรูปแบบรายเดือน หากที่พักของท่านไม่สามารถใช้ข้อกำหนดด้านการจองบางข้อได้ โปรดติดต่อเราและเราจะเปิดใช้งานข้อกำหนดดังกล่าวให้ท่าน

โปรดทราบว่ายิ่งท่านตั้งข้อกำหนดไว้มากเท่าไร ลูกค้าที่มีแนวโน้มจองซึ่งมองเห็นที่พักของท่านก็จะยิ่งมีจำนวนน้อยลงเท่านั้น


เนื้อหาในบทความนี้:


การตั้งข้อกำหนดในเอกซ์ทราเน็ต

ท่านสามารถตั้งข้อกำหนดด้านการจองในเอกซ์ทราเน็ตได้ไม่ว่าจะใช้ปฏิทินรูปแบบรายการหรือรูปแบบรายเดือนก็ตาม เพียงทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

การตั้งข้อกำหนดโดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ ก็จะสามารถใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้กับห้องพัก/ยูนิตและราคาของท่านได้: 

การตั้งข้อกำหนดโดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือนก็จะพบว่ามีข้อกำหนดด้านการจองให้เลือกน้อยกว่า โดยท่านจะสามารถตั้งข้อกำหนดต่อไปนี้ได้:


การตั้งข้อกำหนดใน Pulse

หากต้องการตั้งข้อกำหนดผ่านแอป Pulse โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบแอป Pulse บนโทรศัพท์มือถือของท่าน
 2. ไปที่แท็บจำนวนห้องเปิดจอง
 3. หากท่านมีที่พักหลายแห่ง ให้แตะที่พักที่ต้องการแก้ไข
 4. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการ ให้เลื่อนลงไปยังวันที่และประเภทห้องที่ต้องการแก้ไข จากนั้นแตะที่ราคาและข้อกำหนดด้านการจอง
 5. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบปฏิทิน ให้เลือกประเภทห้องที่ต้องการจัดการ จากนั้นเลือกวันที่
 6. ดำเนินการต่อตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งข้อกำหนดสำหรับวันที่เดียวหรือสำหรับหลายวันที่

ดำเนินการต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้หากต้องการตั้งข้อกำหนดสำหรับวันที่เดียว:

 1. แตะที่ช่องถัดจากระยะเข้าพักขั้นต่ำ จากนั้นเลือกจำนวนคืนที่ต้องการ
 2. ถัดจากระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ ให้เลือกระยะเวลาจองล่วงหน้าที่ต้องการ
 3. แตะบันทึกบน iOS หรือเครื่องหมายถูกบน Android

ดำเนินการต่อตามขั้นตอนต่อไปนี้หากต้องการตั้งข้อกำหนดสำหรับหลายวันที่:

 1. แตะที่แก้ไขข้อมูลในหลายวันที่ เลือกช่วงวันที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล จากนั้นแตะที่ราคาและข้อกำหนดด้านการจอง
 2. แตะที่ช่องถัดจากระยะเข้าพักขั้นต่ำ จากนั้นเลือกจำนวนคืนที่ต้องการ
 3. ถัดจากระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ ให้เลือกระยะเวลาจองล่วงหน้าที่ต้องการ
 4. แตะบันทึกบน iOS หรือเครื่องหมายถูกบน Android

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?