ประกาศผล Traveller Review Awards 2023 แล้ว

ถึงเวลาฉลองให้แก่ผู้ได้รับรางวัล! ใช้ ID ที่พักเพื่อดูว่าท่านได้รางวัลหรือไม่ จากนั้นดาวน์โหลดแพ็กเกจรางวัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักและระยะเวลาจองล่วงหน้า

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

การตั้งค่าข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักและระยะเวลาจองล่วงหน้าช่วยให้ท่านสามารถควบคุมการจองได้มากขึ้น การตั้งค่าดังกล่าวช่วยให้แน่ใจว่าผู้เดินทางจะไม่สามารถจองการเข้าพักที่สั้นกว่าหรือยาวกว่าที่ท่านต้องการ หรือจองล่วงหน้านานเกินไปหรือกระชั้นชิดเกินไป

ท่านสามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือเอาข้อกำหนดประเภทต่าง ๆ ออกได้อย่างง่ายดายโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้


เนื้อหาในบทความนี้


ข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักและระยะเวลาจองล่วงหน้าคืออะไร?

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าผู้เดินทางสามารถจองการเข้าพักที่ที่พักท่านได้อย่างไร โดยอิงตามความต้องการของท่าน หากท่านใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ ลูกค้าที่มีแนวโน้มจองจะสามารถจองที่พักท่านได้ก็ต่อเมื่อเกณฑ์การค้นหาเป็นไปตามเงื่อนไขที่ท่านได้กำหนดไว้เท่านั้น

ข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักขั้นต่ำจะเป็นตัวกำหนดระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถเข้าพักได้ในที่พักของท่าน ข้อกำหนดด้านระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำเป็นตัวกำหนดว่าลูกค้าสามารถจองที่พักท่านล่วงหน้าได้นานเท่าไรก่อนวันเช็คอิน

ท่านสามารถใช้ข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักขั้นต่ำได้สูงสุด 31 คืน ตัวอย่างเช่น หากท่านกำหนดระยะเข้าพักขั้นต่ำไว้ที่ 3 คืน ที่พักท่านก็จะไม่ปรากฏในผลการค้นหาของผู้เดินทางที่มองหาที่พักสำหรับ 2 คืน

นอกจากนี้ท่านยังสามารถตั้งข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักซึ่งจะมีผลกับการจองที่มีวันเช็คอินที่ตามระบุเท่านั้น ข้อกำหนดนี้เป็นที่รู้จักในชื่อข้อกำหนดระยะขั้นต่ำที่ต้องพักหลังเช็คอิน

โปรดทราบว่ายิ่งท่านตั้งข้อกำหนดไว้มากเท่าไร ลูกค้าที่มีแนวโน้มจองที่อาจมองเห็นที่พักของท่านก็จะยิ่งมีจำนวนน้อยลงเท่านั้น


การจัดการข้อกำหนดโดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายการอยู่ ก็สามารถใช้และแก้ไขข้อกำหนดด้านการจองกับห้องพักและราคาของท่านได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต 
 2. คลิกปฏิทินในแท็บราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง
 3. คลิกข้อกำหนดด้านการจองและเลือกเงื่อนไขที่ท่านต้องการกำหนด 
 4. ลากส่วนที่ไฮไลท์ด้วยสีฟ้าไปทับบนช่องที่ต้องการใช้ แก้ไข หรือเอาข้อกำหนดออกสำหรับหลายวันที่
 5. นอกจากนี้ท่านยังสามารถคลิกปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการเพื่อเปลี่ยนข้อกำหนดสำหรับหลายวันที่ได้เช่นกัน
 6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึก

การจัดการข้อกำหนดโดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน

ท่านสามารถกำหนดระยะเข้าพักขั้นต่ำและระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำได้หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือนอยู่ โดยสามารถใช้หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้ห้องพักหรือยูนิตของท่านด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต 
 2. คลิกปฏิทินในแท็บราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง
 3. คลิกวันที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล
 4. เลือกว่าต้องการกำหนดให้เข้าพักขั้นต่ำกี่คืน (สูงสุด 7 คืนเท่านั้นหากใช้ปฏิทินรายเดือนนี้)
 5. กำหนดระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ (ระหว่าง 4 ชั่วโมง - 7 วันสำหรับแต่ละวันที่ในปฏิทิน)
 6. เอาข้อกำหนดระยะเข้าพักขั้นต่ำออกโดยเลือก 1 คืนในเมนูเดียวกัน
 7. คลิกบันทึก

การจัดการข้อกำหนดโดยใช้ Pulse

ท่านสามารถอัปเดตข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักและระยะเวลาจองล่วงหน้าโดยใช้ Pulse ได้เช่นกัน โดยสามารถทำได้สำหรับวันเดียวหรือหลายวัน 

อัปเดตข้อกำหนดสำหรับวันเดียว

 1. เปิดแอป Pulse
 2. ไปที่แท็บจำนวนห้องเปิดจอง
 3. หากท่านมีที่พักมากกว่า 1 แห่ง ให้แตะที่พักที่ต้องการจัดการ
 4. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบปฏิทิน ให้เลือกประเภทห้องพักที่ต้องการจัดการโดยแตะที่ปฏิทินของห้องดังกล่าว จากนั้นให้เลือกวันที่
 5. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการ ให้เลื่อนลงไปยังวันที่ที่ต้องการแก้ไขและแตะประเภทห้องพักที่ต้องการ
 6. แตะที่ระยะเข้าพักขั้นต่ำและเลือกจำนวนคืนที่ต้องการ
 7. ปรับจำนวนคืนหรือชั่วโมงขั้นต่ำซึ่งอยู่ใต้ระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ โดยนับถอยหลังจากเที่ยงคืน
 8. หากต้องการเริ่มต้นใหม่ ให้แตะรีเซ็ตบน iOS หรือยกเลิกบน Android
 9. แตะบันทึกบน iOS หรือเครื่องหมายถูกบน Android เพื่อบันทึก

อัปเดตข้อกำหนดสำหรับหลายวัน

 1. เปิดแอป Pulse
 2. ไปที่แท็บจำนวนห้องเปิดจอง
 3. หากท่านมีที่พักมากกว่า 1 แห่ง ให้แตะที่พักที่ต้องการจัดการ
 4. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบปฏิทิน ให้เลือกประเภทห้องพักที่ต้องการจัดการโดยแตะที่ปฏิทินของห้องดังกล่าว จากนั้นให้เลือกวันที่
 5. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการ ให้เลื่อนลงไปยังวันที่ที่ต้องการแก้ไขและแตะประเภทห้องพักที่ต้องการ
 6. แตะที่แก้ไขข้อมูลในหลายวันที่และเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล
 7. แตะที่ราคาและข้อกำหนดด้านการจอง
 8. แตะที่ระยะเข้าพักขั้นต่ำและระบุจำนวนคืนที่ต้องการ
 9. ปรับจำนวนคืนหรือชั่วโมงขั้นต่ำซึ่งอยู่ใต้ระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ โดยนับถอยหลังจากเที่ยงคืน
 10. หากต้องการเริ่มต้นใหม่ ให้แตะรีเซ็ตบน iOS หรือยกเลิกบน Android

แตะบันทึกบน iOS หรือเครื่องหมายถูกบน Android เพื่อบันทึก

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?