การตั้งค่าข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักและระยะเวลาจองล่วงหน้า

อัปเดตเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว | 5 นาที
บันทึก

การตั้งข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักและระยะเวลาจองล่วงหน้าช่วยให้ท่านสามารถควบคุมการจองได้มากขึ้น และช่วยให้แน่ใจว่าผู้เดินทางจะไม่สามารถจองการเข้าพักที่สั้นกว่าหรือยาวกว่าที่ท่านต้องการ หรือจองล่วงหน้านานเกินไปหรือกระชั้นชิดเกินไป

ท่านสามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อกำหนดประเภทต่าง ๆ ได้ผ่านทางปฏิทินเอกซ์ทราเน็ตของท่าน หรือใช้แอป Pulse


เนื้อหาในบทความนี้


ทำความเข้าใจเรื่องข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักและระยะเวลาจองล่วงหน้า

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นตัวกำหนดรูปแบบการจองเข้าพักของผู้เดินทางกับที่พัก โดยอิงตามความต้องการของท่าน หากท่านใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ ลูกค้าที่มีแนวโน้มจองจะจองที่พักของท่านได้ก็ต่อเมื่อเกณฑ์การค้นหาเป็นไปตามเงื่อนไขที่ท่านได้กำหนดไว้เท่านั้น

ข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักขั้นต่ำเป็นตัวกำหนดว่าจำนวนคืนขั้นต่ำที่ลูกค้าสามารถจองที่พักของท่านได้ ข้อกำหนดด้านระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำเป็นตัวกำหนดว่าลูกค้าสามารถจองที่พักท่านล่วงหน้าได้นานเท่าไรก่อนวันเช็คอิน

ท่านสามารถใช้ข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักขั้นต่ำได้สูงสุด 31 คืน ตัวอย่างเช่น หากท่านกำหนดระยะเข้าพักขั้นต่ำไว้ที่ 3 คืน ที่พักของท่านก็จะไม่ปรากฏในผลการค้นหาของผู้เดินทางที่มองหาที่พักสำหรับ 2 คืนหรือ 1 คืน

นอกจากนี้ท่านยังสามารถตั้งข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักซึ่งจะมีผลกับการจองที่มีวันเช็คอินที่ตามระบุเท่านั้น ข้อกำหนดนี้เป็นที่รู้จักในชื่อข้อกำหนดระยะเข้าพักขั้นต่ำหลังเช็คอิน

ท่านสามารถตั้งระยะขั้นต่ำและ/หรือสูงสุดสำหรับจองล่วงหน้าให้กับบางห้องหรือบางที่พักในวันที่กำหนดได้ ระบบของเราจะนับย้อนตั้งแต่เที่ยงคืนที่สิ้นสุดวันเช็คอิน ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถตั้งข้อกำหนดได้ทั้งแบบเป็นวัน (D) และเป็นชั่วโมง (H) ก่อนเช็คอิน ตัวอย่างเช่น:

 • หากท่านต้องการให้ลูกค้าจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเช็คอิน ระยะขั้นต่ำที่ต้องจองล่วงหน้าก็คือ 1 วัน จากนั้นให้ใส่ 1D ลงในระบบ
 • หากท่านต้องการให้จองในวันเดียวกันได้จนถึงเวลา 18:00 น. ระยะขั้นต่ำที่ต้องจองล่วงหน้าก็คือ 6 ชั่วโมง (นับย้อนจากเที่ยงคืนที่สิ้นสุดวันเช็คอิน) จากนั้นให้ใส่ 6H ลงในระบบ
 • หากท่านต้องการให้ลูกค้าจองอย่างน้อย 3 วัน 5 ชั่วโมงล่วงหน้า ระยะขั้นต่ำที่ต้องจองล่วงหน้าก็คือ 3 วัน จากนั้นให้ใส่ 3D5H ลงในระบบ
 • หากท่านไม่ต้องการให้ลูกค้าจองล่วงหน้าเกิน 10 วัน ระยะเวลาสูงสุดที่จองล่วงหน้าได้ก็คือ 10 วัน จากนั้นให้ใส่ 10D ลงในระบบ

หลังจากที่ท่านตั้งข้อกำหนดด้านการจองแล้ว ที่พักท่านก็จะปรากฏในผลการค้นหาก็ต่อเมื่อวันที่ลูกค้าค้นหานั้นตรงตามข้อกำหนดของท่าน ยิ่งท่านตั้งข้อกำหนดไว้มากเท่าไร ลูกค้าที่มีแนวโน้มจองซึ่งมองเห็นที่พักของท่านก็จะยิ่งมีจำนวนน้อยลงเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม

 

เราจะอธิบายไว้ในหัวข้อด้านล่างนี้เกี่ยวกับวิธีที่ใช้ตั้งข้อกำหนดได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้ปฏิทินรูปแบบใดในเอกซ์ทราเน็ต 


การจัดการข้อกำหนดโดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายการอยู่ ท่านสามารถใช้และแก้ไขข้อกำหนดกับห้องพักและราคาของท่านได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกที่ปฏิทิน
 3. คลิกกล่องทำเครื่องหมายข้อกำหนดถัดจากตัวเลือกวันที่ด้านบนของหน้าปฏิทิน หรือค้นหาห้องที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด จากนั้นคลิกลูกศรดรอปดาวน์ถัดจากราคาห้องพักเพื่อดูข้อกำหนดทั้งหมดของท่าน
 4. เลือกวันที่ที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจากแถวข้อกำหนด หากต้องการเลือกวันที่หลายรายการ ให้ลากกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินให้คลุมวันที่ทั้งหมดที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด นอกจากนี้ท่านยังสามารถคลิกปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการเพื่อเปลี่ยนข้อกำหนดสำหรับหลายวันที่ได้เช่นกัน
 5. คลิกเปิดใช้ (ปุ่มรูปวงกลม) จากนั้นคลิกบันทึก

ขณะที่ใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ ท่านสามารถตั้งข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักและระยะเวลาจองล่วงหน้าได้ดังต่อไปนี้:

 • ระยะเข้าพักขั้นต่ำ - 2 ถึง 31 คืน อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเพิ่มระยะเวลานี้ได้โดยการเปลี่ยนขีดจำกัดระยะเข้าพักเริ่มต้นซึ่งก็คือ 30 คืน ท่านสามารถดำเนินการได้ในเอกซ์ทราเน็ต โดยคลิกที่พักแล้วเลือกนโยบาย เลือกการเข้าพักนานกว่า 30 คืน (การเข้าพักรายเดือน)คลิกแก้ไข และระบุว่าท่านต้องการยอมรับการจองสูงสุดที่ 45, 60, 75 หรือ 90 คืน
 • ระยะเข้าพักขั้นต่ำ - 1 ถึง 30 คืน ท่านสามารถเพิ่มระยะเวลานี้ได้โดยทำตามขั้นตอนเดียวกันกับระยะเข้าพักขั้นต่ำ
 • ระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ - 1 ชั่วโมงถึง 360 วัน
 • ระยะเวลาจองล่วงหน้าสูงสุด - 1 ชั่วโมงถึง 360 วัน

การจัดการข้อกำหนดโดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน

ขณะที่ท่านใช้ปฏิทินในรูปแบบรายเดือน ท่านจะตั้งค่าได้เฉพาะระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำและระยะเข้าพักขั้นต่ำ หากต้องการตั้งค่าระยะเวลาจองล่วงหน้าสูงสุด ท่านจะต้องเปลี่ยนไปใช้ “รูปแบบรายการ” 

หากท่านต้องการใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน ท่านสามารถใช้และแก้ไขข้อกำหนดกับห้องพักและราคาของท่านได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต 
 2. คลิกที่ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกที่ปฏิทิน
 3. คลิกเมนูดรอปดาวน์ทางด้านขวามือของหน้าแล้วเลือก “รูปแบบรายเดือน”
 4. เลือกวันที่ที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูล หากต้องการเลือกวันที่หลายรายการ ให้ลากกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินให้คลุมวันที่ทั้งหมดที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด
 5. ในแถบทางด้านขวาของหน้า ให้ค้นหาราคาที่เกี่ยวข้องแล้วคลิกข้อกำหนด 
 6. เลือกจำนวนคืนสำหรับระยะเข้าพักขั้นต่ำและระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำตามที่ท่านต้องการ 
 7. หากต้องการยกเลิกข้อกำหนดระยะเข้าพักขั้นต่ำออก ให้เลือก 1 คืนในเมนูเดียวกัน
 8. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกบันทึก

เมื่อใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน ท่านสามารถตั้งข้อกำหนดด้านระยะเข้าพักและระยะเวลาจองล่วงหน้าได้ดังต่อไปนี้:

 • ระยะเข้าพักขั้นต่ำ - 1 ถึง 7 คืน
 • ระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ - 4 ชั่วโมงถึง 7 วัน

ปฏิทินรูปแบบรายเดือนพร้อมให้ใช้งานเฉพาะคู่ค้าที่ไม่ได้ใช้บริการ Connectivity Provider เท่านั้น ส่วนคู่ค้าที่ใช้บริการ Connectivity Provider ยังคงสามารถจัดการราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง (รวมถึงข้อกำหนด) ได้ผ่านทางอินเทอร์เฟซของผู้ให้บริการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Connectivity Provider ในบทความนี้


การจัดการข้อกำหนดโดยใช้เรทแพลน

หากท่านใช้เรทแพลน ท่านสามารถใช้และแก้ไขข้อกำหนดสำหรับเรทแพลนที่มีอยู่ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับวันที่เปิดจองทั้งหมด

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกที่เรทแพลน
 3. เลือกเรทแพลนที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง 
 4. ท่านจะสามารถดูข้อกำหนดปัจจุบันได้ในส่วนพรีวิวแผน
 5. คลิก “แก้ไข” เพื่อไปยังหน้าเรทแพลนที่เลือก
 6. คลิก “แก้ไข” ถัดจากระยะเข้าพักขั้นต่ำเพื่อจัดการระยะเวลาเข้าพักหรือสถานะเปิดจองเพื่อกำหนดจำนวนวันล่วงหน้าที่ลูกค้าของท่านสามารถจองได้
 7. คลิกบันทึกเมื่อแก้ไขข้อกำหนดเสร็จแล้ว
 8. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การจัดการข้อกำหนดโดยใช้ Pulse

นอกจากนี้ท่านยังสามารถจัดการข้อกำหนดระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำและระยะขั้นต่ำที่จองล่วงหน้าได้โดยใช้แอป Pulse

ท่านสามารถจัดการระยะเวลาดังกล่าวสำหรับวันที่เดียวได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

 1. เปิดแอป Pulse แล้วแตะที่จำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง
 2. หากท่านมีที่พักมากกว่า 1 แห่ง ให้แตะที่พักที่ต้องการจัดการ
 3. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบปฏิทิน ให้เลือกประเภทห้องที่ต้องการจัดการโดยแตะที่ปฏิทินของห้องดังกล่าว จากนั้นให้เลือกวันที่ หากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการ ให้เลื่อนลงไปยังวันที่ที่ต้องการแก้ไขและแตะประเภทห้องที่ต้องการ
 4. แตะที่ “ระยะเข้าพักขั้นต่ำ” และเลือกจำนวนคืนที่ต้องการใช้ข้อกำหนด
 5. ปรับจำนวนคืนหรือชั่วโมงขั้นต่ำซึ่งอยู่ในส่วนระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ โดยนับถอยหลังจากเที่ยงคืน
 6. แตะบันทึกบน iOS หรือเครื่องหมายถูกบน Android เพื่อบันทึก

วิธีใช้และแก้ไขระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำให้กับห้องพักและราคาของท่านสำหรับหลายวันที่มีดังต่อไปนี้:

 1. เปิดแอป Pulse แล้วแตะที่จำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง
 2. หากท่านมีที่พักมากกว่า 1 แห่ง ให้แตะที่พักที่ต้องการจัดการ
 3. หากท่านดูวันที่ในรูปแบบปฏิทิน ให้เลือกประเภทห้องที่ต้องการจัดการโดยแตะที่ปฏิทินของห้องดังกล่าว จากนั้นให้เลือกวันที่ หากท่านดูวันที่ในรูปแบบรายการ ให้เลื่อนลงไปยังวันที่ที่ต้องการแก้ไขและแตะประเภทห้องที่ต้องการ
 4. แตะที่แก้ไขข้อมูลในหลายวันที่และเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล
 5. แตะที่ราคาและข้อกำหนดด้านการจอง
 6. แตะที่ “ระยะเข้าพักขั้นต่ำ” และป้อนจำนวนคืนที่ต้องการใช้ข้อกำหนด
 7. ปรับจำนวนคืนหรือชั่วโมงขั้นต่ำซึ่งอยู่ในส่วนระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ โดยนับถอยหลังจากเที่ยงคืน
 8. แตะ “บันทึก” บน iOS หรือเครื่องหมายถูกบน Android เพื่อบันทึก

สิ่งที่คู่ค้ารายอื่น ๆ อ่านกันในตอนนี้

การอัปเดตราคาและตัวเลือกว่างที่เปิดให้จอง

การใช้แอป Pulse อัปเดตปฏิทินจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง

การตั้งค่าและการทำงานร่วมกับ Connectivity Provider

วิธีตั้งค่าให้นำห้องพักและยูนิตที่ปิดจองกลับมาให้จองอัตโนมัติ

 

ไปที่ปฏิทินเอกซ์ทราเน็ตของท่าน

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?