การตั้งค่าข้อกำหนด “งดเช็คอิน” และ “งดเช็คเอาท์”

อัปเดตเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

ข้อกำหนดด้านการจองเป็นวิธีที่ช่วยให้ท่านสามารถตั้งเงื่อนไขพิเศษให้กับการจองที่จะรับ หากท่านไม่สามารถเช็คอินหรือเช็คเอาท์ให้ลูกค้าได้ในบางวัน ก็สามารถตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คอินหรืองดเช็คเอาท์เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเช็คอินหรือเช็คเอาท์ในวันที่ดังกล่าวได้ 

หากท่านมีหลายเรทแพลน และต้องการรับเฉพาะการจองซึ่งตรงกับข้อกำหนดงดเช็คอินหรืองดเช็คเอาท์ที่กำหนดไว้ อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ตั้งข้อกำหนดแบบเดียวกันแล้วสำหรับเรทแพลนและห้องพักหรือยูนิตทั้งหมดที่ท่านเปิดให้จอง ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้มีการจองที่ท่านไม่สามารถรับรองได้เข้ามา 


เนื้อหาในบทความนี้


ข้อกำหนดงดเช็คอินคืออะไร

ข้อกำหนดงดเช็คอินจะทำให้ลูกค้าไม่สามารถทำการจองที่เริ่มเข้าพักในวันที่ที่ท่านเลือกไว้ได้ โดยลูกค้าจะยังคงจองเพื่อเข้าพักได้แม้ท่านจะใช้ข้อกำหนดนี้ก็ตาม ตราบใดที่วันเช็คอินของลูกค้าไม่ตรงกับวันที่ตั้งข้อกำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น หากท่านตั้งข้อกำหนดงดเช็คอินให้กับห้องพัก/ที่พักไว้เป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน:

 • ลูกค้าจะไม่สามารถจองห้องพัก/ที่พักดังกล่าวได้หากเข้าพักช่วง 24-26 พฤศจิกายน เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถเช็คอินในวันที่ 24 พฤศจิกายนได้
 • ลูกค้าจะสามารถจองห้องพัก/ที่พักดังกล่าวได้หากเข้าพักช่วง 21-26 พฤศจิกายน เนื่องจากวันที่ลูกค้าเข้าเช็คอินนั้นไม่ได้ติดข้อกำหนดงดเช็คอิน

การตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คอินโดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คอิน:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต 
 2. คลิกที่ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกที่ปฏิทิน
 3. คลิกทำเครื่องหมายที่กล่องข้อกำหนดด้านการจองซึ่งอยู่ใกล้กับเครื่องมือเลือกช่วงวันที่บริเวณด้านบนของหน้าปฏิทิน หรือค้นหาห้องพักที่ท่านต้องการตั้งค่าข้อกำหนด จากนั้นคลิกลูกศรดรอปดาวน์ถัดจากราคาของห้องพักดังกล่าวเพื่อดูข้อกำหนดทั้งหมด 
 4. ที่แถวงดเช็คอิน ให้เลือกวันที่ที่ท่านไม่ต้องการให้เช็คอิน 
 5. หากต้องการปรับเปลี่ยนหลายวันที่พร้อม ๆ กันในครั้งเดียว ให้คลิกที่ช่องและลากแถบเลื่อนสีน้ำเงินให้คลุมทุกวันที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
 6. คลิกเปิดใช้ จากนั้นคลิกบันทึก
 7. หากต้องการตั้งข้อกำหนดนี้ให้กับช่วงที่นานกว่า 1 เดือนข้างหน้า โปรดคลิกปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ และเลือกวันที่และวันในสัปดาห์ที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่กล่องข้อกำหนด แล้วเลือกเรทแพลนและข้อกำหนดงดเช็คอิน ขั้นสุดท้ายให้คลิกเปิดใช้งาน จากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คอินโดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน

หากต้องการตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คอินด้วยปฏิทินรูปแบบรายเดือน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกที่ปฏิทิน
 3. เลือกห้องพักหรือยูนิตที่ต้องการอัปเดตจากรายการดรอปดาวน์
 4. เลือกวันที่ที่ท่านไม่ต้องการให้เช็คอิน หากต้องการเลือกหลายวันที่ ให้ลากแถบเลื่อนให้คลุมทุกวันที่ที่ต้องการตั้งข้อกำหนด
 5. ในแถบทางด้านขวาของหน้า ให้ค้นหาเรทแพลนที่ต้องการ และคลิกข้อกำหนด 
 6. ทำเครื่องหมายในกล่องงดเช็คอิน จากนั้นคลิกบันทึก

ปฏิทินรูปแบบรายเดือนมีให้บริการเฉพาะที่พักคู่ค้าที่ไม่ได้ใช้ Connectivity Provider เท่านั้น ส่วนที่พักคู่ค้าที่ใช้บริการ Connectivity Provider จะยังคงสามารถจัดการราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง (รวมถึงข้อกำหนด) ได้ผ่านทางอินเทอร์เฟซของผู้ให้บริการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Connectivity Provider ได้ในบทความนี้


ข้อกำหนดงดเช็คเอาท์คืออะไร

ข้อกำหนดงดเช็คเอาท์จะทำให้ลูกค้าไม่สามารถทำการจองที่ช่วงเข้าพักสิ้นสุดในวันที่ที่ท่านเลือกไว้ได้ โดยลูกค้าจะยังคงจองเพื่อเข้าพักได้แม้ท่านจะใช้ข้อกำหนดนี้ก็ตาม ตราบใดที่วันเช็คเอาท์ของลูกค้าไม่ตรงกับวันที่ตั้งข้อกำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น หากท่านตั้งข้อกำหนดงดเช็คเอาท์ให้กับห้องพัก/ที่พักไว้เป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน:

 • ลูกค้าจะไม่สามารถจองห้อง/ที่พักดังกล่าวได้หากเข้าพักช่วง 21-24 พฤศจิกายน เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถเช็คเอาท์ในวันที่ 24 พฤศจิกายนได้
 • ลูกค้าจะสามารถจองห้องพัก/ที่พักดังกล่าวได้หากเข้าพักช่วง 21-26 พฤศจิกายน เนื่องจากวันที่ลูกค้าเช็คเอาท์นั้นไม่ได้ติดข้อกำหนดงดเช็คเอาท์

การตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คเอาท์โดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ ก็สามารถตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คเอาท์ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต 
 2. คลิกที่ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกที่ปฏิทิน
 3. คลิกทำเครื่องหมายที่กล่องข้อกำหนดด้านการจองซึ่งอยู่ใกล้กับเครื่องมือเลือกช่วงวันที่บริเวณด้านบนของหน้าปฏิทิน หรือค้นหาห้องพักที่ท่านต้องการตั้งค่าข้อกำหนด จากนั้นคลิกลูกศรดรอปดาวน์ถัดจากราคาของห้องพักดังกล่าวเพื่อดูข้อกำหนดทั้งหมด
 4. ที่แถวงดเช็คเอาท์ ให้เลือกวันที่ที่ท่านไม่ต้องการให้เช็คเอาท์ 
 5. หากต้องการปรับเปลี่ยนหลายวันที่พร้อม ๆ กันในครั้งเดียว ให้คลิกที่ช่องและลากแถบเลื่อนสีน้ำเงินให้คลุมทุกวันที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
 6. ให้คลิกเปิดใช้ จากนั้นคลิกบันทึก
 7. หากต้องการตั้งข้อกำหนดนี้ให้กับช่วงที่นานกว่า 1 เดือนข้างหน้า โปรดคลิกปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ และเลือกวันที่และวันในสัปดาห์ที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่กล่องข้อกำหนด แล้วเลือกเรทแพลนและข้อกำหนดงดเช็คเอาท์ ขั้นสุดท้ายให้คลิกเปิดใช้งาน จากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คเอาท์โดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน และต้องการตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คเอาท์ให้กับวันที่ต้องการ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิกที่ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกที่ปฏิทิน
 3. เลือกห้องพักหรือยูนิตที่ต้องการอัปเดตจากรายการดรอปดาวน์
 4. เลือกวันที่ที่ท่านไม่ต้องการให้เช็คเอาท์ หากต้องการเลือกหลายวันที่ ให้ลากแถบเลื่อนให้คลุมทุกวันที่ที่ต้องการตั้งข้อกำหนด
 5. ในแถบทางด้านขวาของหน้า ให้ค้นหาราคาที่ต้องการ และคลิกข้อกำหนด 
 6. ทำเครื่องหมายในกล่องงดเช็คเอาท์ จากนั้นคลิกบันทึก
กรณีที่พบปัญหาในการตั้งค่าข้อกำหนด 

หากในปฏิทินท่านไม่เห็นตัวเลือกที่อธิบายไว้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราซึ่งจะช่วยท่านเปิดใช้งานข้อกำหนดเหล่านี้ได้ 

ติดต่อเรา 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?