การตั้งค่าข้อกำหนด “งดเช็คอิน” และ “งดเช็คเอาท์”

อัปเดตเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

ข้อกำหนดด้านการจองเป็นวิธีที่ทำให้ท่านสามารถใช้เงื่อนไขพิเศษกับการจองที่ได้รับ หากท่านไม่สามารถเช็คอินหรือเช็คเอาท์ให้ลูกค้าได้ในบางวัน ท่านก็สามารถตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คอินหรืองดเช็คเอาท์เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเช็คอินหรือเช็คเอาท์ในวันที่ดังกล่าว 


เนื้อหาในบทความนี้


ข้อกำหนด “งดเช็คอิน” คืออะไร

ข้อกำหนดงดเช็คอินจะทำให้ลูกค้าไม่สามารถทำการจองที่เริ่มเข้าพักในวันที่ที่ท่านเลือกไว้ โดยลูกค้ายังคงจองเพื่อเข้าพักได้แม้ท่านจะใช้ข้อกำหนดนี้ก็ตาม ตราบใดที่วันเช็คอินของลูกค้าไม่ตรงกับวันที่ตั้งข้อกำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น หากท่านตั้งข้อกำหนดงดเช็คอินให้กับห้องพัก/ที่พักในวันที่ 24 พฤศจิกายน:

 • ลูกค้าจะไม่สามารถจองห้องพัก/ที่พักดังกล่าวสำหรับเข้าพักช่วง 24-26 พฤศจิกายน เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถเช็คอินในวันที่ 24 พฤศจิกายนได้
 • แต่ลูกค้าสามารถจองห้องพัก/ที่พักดังกล่าวได้สำหรับเข้าพักช่วง 21-26 พฤศจิกายน เพราะวันที่ลูกค้าเข้าเช็คอินนั้นไม่มีข้อกำหนดงดเช็คอิน

การตั้งค่าข้อกำหนด “งดเช็คอิน” โดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ

หากท่านกำลังใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คอิน:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกปฏิทิน
 2. คลิกทำเครื่องหมายที่กล่องข้อกำหนดด้านการจองซึ่งอยู่ใกล้กับเครื่องมือเลือกช่วงวันที่ที่อยู่ด้านบนของหน้าปฏิทิน หรือค้นหาห้องที่ท่านต้องการตั้งค่าข้อกำหนด จากนั้นคลิกลูกศรดรอปดาวน์ถัดจากราคาห้องพักเพื่อดูข้อกำหนดทั้งหมดของท่าน 
 3. ที่แถวงดเช็คอิน เลือกวันที่ที่ท่านไม่ต้องการให้เช็คอิน หากต้องการเลือกหลายวันที่ โปรดลากกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินให้คลุมวันที่ทั้งหมดที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด
 4. คลิกเปิดใช้ (ปุ่มรูปวงกลม) จากนั้นคลิกบันทึก
 5. หากต้องการตั้งข้อกำหนดนี้ให้กับช่วงที่นานกว่า 1 เดือนข้างหน้า โปรดคลิกปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ และเลือกวันที่และวันในสัปดาห์ที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่กล่องข้อกำหนดด้านการจอง แล้วเลือกเรทแพลนและข้อกำหนดงดเช็คอิน ขั้นสุดท้ายให้คลิกเปิดใช้งาน จากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าข้อกำหนด “งดเช็คอิน” โดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน

หากต้องการตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คอินด้วยปฏิทินรูปแบบรายเดือน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกปฏิทิน
 2. เลือกวันที่ที่ท่านไม่ต้องการให้เช็คอิน หากต้องการเลือกหลายวันที่ โปรดลากกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินให้คลุมวันที่ทั้งหมดที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด
 3. ในแถบทางด้านขวาของหน้าให้ค้นหาราคาที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิกข้อกำหนด 
 4. ทำเครื่องหมายในกล่องงดเช็คอิน จากนั้นคลิกบันทึก

ปฏิทินรูปแบบรายเดือนมีให้บริการเฉพาะที่พักคู่ค้าที่ไม่ได้ใช้ Connectivity Provider เท่านั้น ส่วนที่พักคู่ค้าที่ใช้บริการ Connectivity Provider จะยังคงสามารถจัดการราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง (รวมถึงข้อกำหนด) ได้ผ่านทางอินเทอร์เฟซของผู้ให้บริการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Connectivity Provider ในบทความนี้


ข้อกำหนด “งดเช็คเอาท์” คืออะไร

ข้อกำหนดงดเช็คเอาท์จะทำให้ลูกค้าไม่สามารถทำการจองที่ช่วงเข้าพักสิ้นสุดในวันที่ที่ท่านเลือกไว้ โดยลูกค้ายังคงจองเพื่อเข้าพักได้แม้ท่านจะใช้ข้อกำหนดนี้ก็ตาม ตราบใดที่วันเช็คเอาท์ของลูกค้าไม่ตรงกับวันที่ตั้งข้อกำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น หากท่านตั้งข้อกำหนดงดเช็คเอาท์ให้กับห้องพัก/ที่พักในวันที่ 24 พฤศจิกายน:

 • ลูกค้าจะไม่สามารถจองห้อง/ที่พักดังกล่าวสำหรับเข้าพักช่วง 21-24 พฤศจิกายน เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถเช็คเอาท์ในวันที่ 24 พฤศจิกายนได้
 • แต่ลูกค้าจะสามารถจองห้องพัก/ที่พักดังกล่าวได้สำหรับเข้าพักช่วง 21-26 พฤศจิกายน เพราะวันที่ลูกค้าเช็คเอาท์นั้นไม่มีข้อกำหนดงดเช็คเอาท์

การตั้งค่าข้อกำหนด “งดเช็คเอาท์” โดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ

หากท่านกำลังใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ ก็สามารถตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คเอาท์ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกปฏิทิน
 2. คลิกทำเครื่องหมายที่กล่องข้อกำหนดด้านการจองซึ่งอยู่ใกล้กับเครื่องมือเลือกช่วงวันที่ที่อยู่ด้านบนของหน้าปฏิทิน หรือค้นหาห้องที่ท่านต้องการตั้งค่าข้อกำหนด จากนั้นคลิกลูกศรดรอปดาวน์ถัดจากราคาห้องพักเพื่อดูข้อกำหนดทั้งหมดของท่าน 
 3. ที่แถวงดเช็คเอาท์ เลือกวันที่ที่ท่านไม่ต้องการให้เช็คอิน หากต้องการเลือกหลายวันที่ โปรดลากกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินให้คลุมวันที่ทั้งหมดที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด
 4. คลิกเปิดใช้ (ปุ่มรูปวงกลม) จากนั้นคลิกบันทึก
 5. หากต้องการตั้งข้อกำหนดนี้ให้กับช่วงที่นานกว่า 1 เดือนข้างหน้า โปรดคลิกปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ และเลือกวันที่และวันในสัปดาห์ที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่กล่องข้อกำหนด แล้วเลือกเรทแพลนและข้อกำหนดงดเช็คเอาท์ ขั้นสุดท้ายให้คลิกเปิดใช้งาน จากนั้นคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าข้อกำหนด “งดเช็คเอาท์” โดยใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน

หากท่านกำลังใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน และต้องการตั้งค่าข้อกำหนดงดเช็คเอาท์เฉพาะวันที่ต้องการ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองหรือปฏิทินและการตั้งราคา จากนั้นคลิกปฏิทิน
 2. เลือกวันที่ที่ท่านไม่ต้องการให้เช็คอิน หากต้องการเลือกหลายวันที่ โปรดลากกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินให้คลุมวันที่ทั้งหมดที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนด
 3. ในแถบทางด้านขวาของหน้าให้ค้นหาราคาที่เกี่ยวข้อง แล้วคลิกข้อกำหนด 
 4. ทำเครื่องหมายในกล่องงดเช็คเอาท์ จากนั้นคลิกบันทึก
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือ? 

ลองดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าข้อกำหนดด้านการจองและรูปแบบปฏิทินแบบต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?