ควรตั้งข้อกำหนดการจองแบบใดบ้าง?

"ข้อกำหนดการจอง" เป็นวิธีตั้งเงื่อนไขพิเศษให้กับการจองที่ท่านจะได้รับ

ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับหน้าข้อมูลที่พักของท่านบน Booking.com ดังนั้นลูกค้าจะจองได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดที่ท่านตั้งไว้ ซึ่งช่วยให้ท่านจัดการการจองได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

การตั้งข้อกำหนดการจองแต่ละแบบขึ้นอยู่กับรูปแบบปฏิทินที่ท่านใช้ในเอกซ์ทราเน็ต

หากปฏิทินของท่านแสดงข้อมูลแบบ 30 วัน สิ่งที่จะกำหนดได้คือ:

หากปฏิทินของท่านเป็นรูปแบบอื่น สิ่งที่จะกำหนดได้คือ:

  • ระยะเข้าพักขั้นต่ำ: กำหนดจำนวนคืนเข้าพักขั้นต่ำที่ลูกค้าต้องจอง
  • ระยะเข้าพักสูงสุด: กำหนดจำนวนคืนเข้าพักสูงสุดที่ลูกค้าสามารถจองได้
  • ระยะเข้าพักตามจำนวนวันที่กำหนด: กำหนดว่าลูกค้าต้องจองจำนวนคืนเข้าพักตามที่ระบุเท่านั้น
  • ระยะขั้นต่ำที่ต้องจองล่วงหน้า: กำหนดว่าลูกค้าต้องจองล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเท่าใด
  • ระยะสูงสุดที่จองล่วงหน้าได้: กำหนดว่าลูกค้าจองล่วงหน้าสูงสุดไม่เกินระยะเท่าใด
  • วันที่ไม่รับเช็คอิน: ปิดที่พักของท่านไม่ให้รับการเช็คอินในวันที่กำหนด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการจองหากมีวันเริ่มเข้าพักตรงกับวันที่ท่านกำหนดไว้ (จะจองวันนี้ได้ก็ต่อเมื่อเช็คอินก่อนหน้าวันดังกล่าว)
  • วันที่ไม่รับเช็คเอาท์: ปิดที่พักของท่านไม่ให้รับการเช็คเอาท์ในวันที่กำหนด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการจองหากมีวันสุดท้ายของการเข้าพักตรงกับวันที่ท่านกำหนดไว้ (จะจองวันนี้ได้ก็ต่อเมื่อเช็คเอาท์หลังวันดังกล่าว)
  • ระยะเข้าพักขั้นต่ำ (กำหนดจากวันเช็คอิน): กำหนดว่าหากลูกค้าต้องการเช็คอินในวันที่ระบุ ลูกค้าจะต้องเข้าพักอย่างน้อยกี่คืน
  • ระยะเข้าพักสูงสุด (กำหนดจากวันเช็คอิน): กำหนดว่าหากลูกค้าต้องการเช็คอินในวันที่ระบุ ลูกค้าจะต้องเข้าพักไม่เกินกี่คืน
รู้ไหมว่าท่านสามารถเลือกดำเนินการผ่านอุปกรณ์พกพาของท่านได้?

แอป Pulse ของเราช่วยให้ท่านสามารถจัดการที่พักได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงสะดวกสำหรับท่านยิ่งขึ้น