จะกำหนด "ระยะเวลาจองล่วงหน้าสูงสุด" และ "ระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ" ได้อย่างไร?

ข้อกำหนดระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำและระยะเวลาจองล่วงหน้าสูงสุด หมายถึงว่า ท่านเปิดให้ลูกค้าต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยกี่วัน และจองล่วงหน้าได้สูงสุดไม่เกินกี่วันตามลำดับ

ท่านจะพบตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน)

หากปฏิทินของท่านแสดงผลแบบรายเดีอน (30 วัน) ในหน้าเดียว ท่านจะสามารถกำหนดระยะเข้าพักขั้นต่ำได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

 1. ไปที่แท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" จากนั้นคลิก "ปฏิทิน"
 2. คลิกชื่อห้องที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล
 3. คลิก "กำหนดช่วงเวลาระยะยาว" และเลือกวันที่ท่านต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูล
 4. ตัวเลือกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้น โปรดเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
 5. คลิก "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

หากปฏิทินของท่านแสดงผลแบบอื่น ท่านสามารถกำหนดระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำหรือระยะเวลาจองล่วงหน้าสูงสุดได้ เพียงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิก "ปฏิทิน" และท่านจะพบรายชื่อห้องพักปรากฏอยู่ติดกับช่วงวันที่
 2. คลิกที่ลูกศรซึ่งอยู่ด้านข้างประเภทราคาที่ท่านต้องการกำหนดระยะเวลาที่เปิดให้จองล่วงหน้า
 3. ท่านสามารถกำหนดทีละวัน หรือคลิก "แก้ไข" ด้านล่างหากต้องการกำหนดพร้อมกันหลายวัน
 4. ท่านสามารถระบุเป็นจำนวนวันและ/หรือจำนวนชั่วโมงได้ เช่น 3 วัน = "3D", 4 ชั่วโมง = "4H" และ 3 วันกับ 4 ชั่วโมง จะต้องระบุเป็น "3D4H"
 5. หากท่านตั้งข้อกำหนดระยะเวลาจองล่วงหน้าเป็นค่าตั้งต้นไว้ (กล่าวคือ จะใช้กับทุกกรณี) ตัวเลขที่ท่านระบุจะปรากฏเป็นสีเทาและท่านสามารถ:a) เลือกช่องและลบตัวเลขทั้งหมดที่ระบุไว้ในช่อง เพื่อให้ข้อกำหนดไม่มีผลกับห้อง/วันที่ดังกล่าว หากท่านลบข้อกำหนดตั้งต้นทั้งหมด ก็จะมีปุ่ม "+" ปรากฏขึ้น ซึ่งท่านสามารถคลิกเพื่อตั้งข้อกำหนดตั้งต้นใหม่อีกครั้งได้ตามต้องการb) เลือกช่องที่ต้องการและกรอกตัวเลขใหม่แทนที่เพื่อปรับเปลี่ยนข้อกำหนด
 6. หากท่านคลิกปุ่ม "แก้ไข" เพื่อปรับระยะเวลาของข้อกำหนดให้ยาวยิ่งขึ้น อย่าลืมคลิก "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" หรือกดปุ่ม Enter ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนแปลงข้อมูลทีละวัน