จะดูข้อความที่ติดต่อระหว่างที่พักของฉันและลูกค้าบางรายได้จากที่ใด?

ท่านสามารถดูข้อความติดต่อสื่อสารทั้งหมดได้ที่แท็บ "กล่องข้อความ" หรือแท็บ "การจอง" ของท่านซึ่งอยู่ในระบบเอกซ์ทราเน็ตหรือแอป Pulse ของ Booking.com

ท่านสามารถดูข้อความในแท็บ "การจอง" ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. ไปที่แท็บ "การจอง"
  2. ใช้เกณฑ์วันที่เพื่อค้นหาการจองที่ต้องการ
  3. คลิกที่ชื่อลูกค้าหรือหมายเลขการจองเพื่อเลือกการจองที่ต้องการ จากนั้นไปที่ "สนทนากับลูกค้า"

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถค้นหาข้อความติดต่อสื่อสารได้ที่แท็บ "กล่องข้อความ"

  1. ไปที่แท็บ "การจอง"
  2. เลือก "ข้อความที่ติดต่อกับผู้เข้าพัก" จากนั้นระบุชื่อลูกค้าหรือหมายเลขการจองที่กล่องค้นหา

ท่านยังสามารถจัดการการสื่อสารกับลูกค้าผ่านแอป Pulse ได้อีกด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่ Booking.com บันทึกการสื่อสารทั้งหมดระหว่างที่พักและลูกค้าเอาไว้

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้