จะตั้งข้อกำหนดการจองแบบใดบ้าง? [ใหม่]

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้อาจยังไม่สามารถใช้งานได้ (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน) หากที่พักของท่านยังไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวได้ โปรดอ่านบทความนี้แทน

เราได้อำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถอัปเดตข้อกำหนดด้านการจองได้ง่าย ๆ โดยด้านล่างนี้มีตัวเลือกที่ต่างกัน ซึ่งท่านสามารถดูว่าภาพถ่ายหน้าจอแบบใดที่ตรงกับที่ท่านเห็นในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นก็ดำเนินการตามขั้นตอนในตัวเลือกดังกล่าวได้เลย

 

ข้อกำหนดด้านการจองเป็นวิธีหนึ่งในการตั้งเงื่อนไขสำหรับการจองที่จะเข้ามา โดยช่วยให้ท่านสามารถควบคุมจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองได้อย่างเต็มที่

หากท่านตั้งข้อกำหนดด้านการจองไว้สำหรับบางวันที่ ห้องพัก หรือเรทแพลน ลูกค้าจะสามารถจองห้องพักหรือที่พักของท่านได้ก็ต่อเมื่อเกณฑ์ในการค้นหาของลูกค้าตรงกับเงื่อนไขที่ท่านตั้งไว้ 

ตัวอย่างเช่น หากท่านกำหนด “ระยะเข้าพักขั้นต่ำ” อยู่ที่ 3 คืน ที่พักของท่านก็จะไม่ปรากฏในผลการค้นหาของลูกค้าที่หาที่พักสำหรับ 2 คืน


ตัวเลือกที่ 1:  ปฏิทินรูปแบบรายการ

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายการ ท่านสามารถตั้งข้อกำหนดด้านการจองต่อไปนี้สำหรับห้องพักและราคาของท่านได้:

 • ระยะเข้าพักขั้นต่ำ: กำหนดว่าลูกค้าจะต้องเข้าพักกี่คืนขึ้นไปจึงจะสามารถจองที่พักหรือห้องพักของท่านได้
 • ระยะเข้าพักสูงสุด: กำหนดว่าลูกค้าจะต้องเข้าพักไม่เกินกี่คืนจึงจะสามารถจองที่พักหรือห้องพักของท่านได้
 • ต้องจองเท่าที่กำหนด: กำหนดว่าลูกค้าจะต้องเข้าพักกี่คืนจึงจะสามารถจองที่พักหรือห้องพักของท่านได้
 • ระยะเวลาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ: กำหนดว่าลูกค้าจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยเท่าไรจึงจะสามารถจองที่พักหรือห้องพักของท่านได้
 • ระยะเวลาจองล่วงหน้าสูงสุด: กำหนดว่าลูกค้าสามารถจองที่พักหรือห้องพักของท่านล่วงหน้าได้นานสุดเท่าไร
 • งดเช็คอิน: ปิดรับการเช็คอินที่พักหรือห้องพักของท่านในวันที่ท่านไม่สามารถให้บริการเช็คอินได้ โดยลูกค้าไม่สามารถจองได้หากวันแรกของการแรกตรงกับวันที่ดังกล่าว (แต่สามารถจองเพื่อเข้าพักในวันดังกล่าวได้หากวันเข้าพักคร่อมวันดังกล่าว)
 • งดเช็คเอาท์: ปิดรับการเช็คเอาท์ที่พักหรือห้องพักของท่านในวันที่ท่านไม่สามารถให้บริการเช็คเอาท์ได้ ลูกค้าจะไม่สามารถทำการจองหากวันสุดท้ายของการเข้าพักตรงกับวันที่ตรงกับวันที่ดังกล่าว (แต่สามารถจองเพื่อเข้าพักในวันดังกล่าวได้หากวันเข้าพักคร่อมวันดังกล่าว)
 • ระยะเข้าพักขั้นต่ำ (รวมวันเช็คอิน): กำหนดว่าหากลูกค้าต้องการเช็คอินในวันที่ระบุ ลูกค้าจะต้องเข้าพักอย่างน้อยกี่คืน
 • ระยะเข้าพักสูงสุด (รวมวันเช็คอิน): กำหนดว่าหากลูกค้าต้องการเช็คอินในวันที่ระบุ ลูกค้าจะต้องเข้าพักไม่เกินกี่คืน

หมายเหตุ: หากข้อกำหนดบางรายการไม่ปรากฏสำหรับที่พักของท่าน ทว่าท่านต้องการใช้ข้อกำหนดดังกล่าว โปรดติดต่อทีมงานช่วยเหลือของ Booking.com ในท้องถิ่นของท่านเพื่อให้เปิดใช้ข้อกำหนดให้กับท่าน


ตัวเลือกที่ 2: ปฏิทินรูปแบบรายเดือน

หากท่านใช้ปฏิทินรูปแบบรายเดือน ท่านสามารถตั้งข้อกำหนดต่อไปนี้ได้เท่านั้น

 • ระยะเข้าพักขั้นต่ำ: กำหนดว่าลูกค้าจะต้องเข้าพักกี่คืนขึ้นไปจึงจะสามารถจองที่พักหรือห้องพักของท่านได้
 • ระยะเข้าพักสูงสุด: กำหนดว่าลูกค้าจะต้องเข้าพักไม่เกินกี่คืนจึงจะสามารถจองที่พักหรือห้องพักของท่านได้
 • งดเช็คอิน: ปิดรับการเช็คอินที่พักหรือห้องพักของท่านในวันที่ท่านไม่สามารถให้บริการเช็คอินได้ โดยลูกค้าไม่สามารถจองได้หากวันแรกของการแรกตรงกับวันที่ดังกล่าว (แต่สามารถจองเพื่อเข้าพักในวันดังกล่าวได้หากวันเข้าพักคร่อมวันดังกล่าว)
 • งดเช็คเอาท์: ปิดรับการเช็คเอาท์ที่พักหรือห้องพักของท่านในวันที่ท่านไม่สามารถให้บริการเช็คเอาท์ได้ ลูกค้าจะไม่สามารถทำการจองหากวันสุดท้ายของการเข้าพักตรงกับวันที่ตรงกับวันที่ดังกล่าว (แต่สามารถจองเพื่อเข้าพักในวันดังกล่าวได้หากวันเข้าพักคร่อมวันดังกล่าว)