จะปิดรับการจองในบางวันได้ไหมเพื่อป้องกันการจองซ้ำซ้อนในวันที่รับเช็คอินไม่ได้?

Updated 1 เดือน ที่แล้ว

หากต้องการปิดจองที่พัก/ห้องพักเพื่อไม่ให้มีการเช็คอินในวันที่ท่านรับเช็คอินไม่ได้ ท่านสามารถตั้งข้อกำหนด "งดเช็คอิน" ได้ เพียงเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิกแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" จากนั้นเลือก "ปฏิทิน" ท่านจะเห็นรายการห้องพักกับช่วงวันที่
  2. คลิกลูกศรดรอปดาวน์ของราคาห้องที่ท่านต้องการตั้งข้อกำหนดด้านการจอง
  3. ที่หัวข้อ "งดเช็คอิน" คลิก "แก้ไข"
  4. เลือกช่วงหรือวันในสัปดาห์ที่ท่านไม่ต้องการรับเช็คอิน
  5. ที่ใต้ชื่อห้องพัก โปรดทำเครื่องหมายในกล่องหน้าข้อความ "ฉันไม่ต้องการให้ลูกค้าเช็คอินในช่วงวันที่ต่อไปนี้" จากนั้นคลิก "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"

เมื่อท่านตั้งข้อกำหนด "งดเช็คอิน" ลูกค้าจะไม่สามารถทำการจองได้หากวันที่เริ่มเข้าพักตรงกับวันที่ท่านกำหนดไว้ (จะจองวันนี้ได้ก็ต่อเมื่อเช็คอินก่อนหน้าวันดังกล่าว)

ตัวอย่างเช่น หากท่านตั้งข้อกำหนด "งดเช็คอิน" กับห้อง/ที่พักในวันที่ 24 พฤศจิกายน:

  • ลูกค้าจะไม่สามารถจองห้อง/ที่พักได้หากช่วงเข้าพักคือ 24-26 พฤศจิกายน เนื่องจากท่านไม่รับเช็คอินในวันที่ 24 พฤศจิกายน
  • ลูกค้าจะสามารถจองห้อง/ที่พักได้หากช่วงเข้าพักคือ 21-26 พฤศจิกายน เนื่องจากวันเช็คอินไม่ตรงกับวันที่มีข้อกำหนด "งดเช็คอิน"

คำแนะนำ: ข้อกำหนดด้านการจองเป็นวิธีในการตั้งเงื่อนไขพิเศษให้กับการจองที่ท่านจะได้รับ ท่านสามารถตั้งข้อกำหนดการจองบางประเภทได้โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบปฏิทินที่ท่านใช้ในเอกซ์ทราเน็ต

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้

ดึงดูดการจองแบบกระชั้นชิดจากในประเทศเพิ่มขึ้นด้วยราคาสำหรับมือถือ

ในช่วงที่ดีมานด์ในประเทศเริ่มเพิ่มขึ้นบนเว็บไซต์ของเรานี้ การจอง 74% นั้นจะมาจากโทรศัพท์มือถือ ตั้งราคาสำหรับมือถือให้ที่พักของท่านเพื่อเพิ่มอัตราการปรากฏสู่สายตาลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งมักจองแบบกระชั้นชิดด้วยเช่นกัน

ตั้งราคาสำหรับมือถือ