จะใช้แอป Pulse แชร์ตำแหน่งที่ตั้งและภาพถ่ายให้ลูกค้าได้อย่างไร?

เพื่อให้ท่านติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้สะดวกและชัดเจน เราจึงเพิ่มฟีเจอร์ต่าง ๆ ในการส่งข้อความ เช่น ต้นแบบข้อความ การแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง และการแชร์ภาพถ่ายลงในแอป Pulse

ท่านสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของที่พักหรือสถานที่สำคัญเพื่อช่วยให้ลูกค้าเดินทางไปได้ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพใหม่หรือเลือกจากภาพที่มีอยู่แล้วในคลังภาพของโทรศัพท์

วิธีการแชร์ทำเลที่ตั้งหรือภาพถ่ายให้ลูกค้าผ่านทางแอป Pulse:

  1. ไปที่แท็บ "ข้อความ" จากนั้นเลือกลูกค้าที่ต้องการติดต่อด้วย
  2. แตะปุ่มเครื่องหมาย + ที่มุมล่างซ้ายของกล่องข้อความ
  3. เลือกตัวเลือกที่ปรากฏขึ้น
  4. แตะ "ส่ง"

วิธีเลือกและส่งต้นแบบข้อความที่มีอยู่แล้วถึงลูกค้า:

  1. ไปที่แท็บ "ข้อความ" จากนั้นเลือกลูกค้าที่ต้องการติดต่อด้วย
  2. แตะไอคอน "ต้นแบบข้อความ" ที่มุมล่างขวาของกล่องข้อความ
  3. เลือกต้นแบบข้อความที่ท่านต้องการส่งและตรวจดูข้อความ
  4. แตะ "ส่ง"

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้