ปฏิเสธรับการจองได้ไหม?

อัปเดตเมื่อ 1 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

ที่พักไม่สามารถปฏิเสธรับการจอง แต่อาจทำได้เพียงปรับเปลี่ยนการจองในบางกรณี

การจองทั้งหมดนั้นจะได้รับการยืนยันทันทีและที่พักต้องให้บริการกับการจองเหล่านั้น

ในกรณีที่เกิดการจองซ้ำซ้อนหรือเกิดเหตุไม่คาดคิด ที่พักต้องดำเนินการหาที่พักทดแทนให้ลูกค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรับมือปัญหาการจองซ้ำซ้อนได้โดยอ่านบทความนี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?