แนวทางด้านการไม่เลือกปฏิบัติเมื่อยอมรับหรือปฏิเสธคำขอจอง

อัปเดตเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว | 2.5 นาที
บันทึก

เราเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ทุกคนรู้สึกเป็นที่ต้อนรับและได้รับการเคารพ ไม่ว่าจะเป็นใครและมาจากที่ใดก็ตาม และในฐานะที่ท่านเป็นที่พักคู่ค้าของเรา เราจึงคาดหวังให้ท่านปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีส่วนร่วมหรืออนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติ ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นให้การคุ้มครองในด้านการเลือกปฏิบัติต่ำกว่ามาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เราก็คาดหวังให้ท่านปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสากลดังกล่าวที่สูงกว่า


เนื้อหาในบทความนี้:


แนวทางด้านการไม่เลือกปฏิบัติ

ท่านไม่ควรปฏิเสธการจอง หรือตั้งข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ต่างออกไปโดยใช้สิ่งต่อไปนี้ของลูกค้าเป็นเกณฑ์:

  • เชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ สัญชาติ ประเทศที่กำเนิด ศาสนา รสนิยมทางเพศ เพศสภาพ อัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ สถานภาพการสมรสหรือการมีครอบครัว
  • ความทุพพลภาพตามจริงหรือในมุมมองของผู้อื่น เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่มีความทุพพลภาพ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมสัตว์เลี้ยงในกรณีที่ลูกค้าต้องใช้สัตว์ช่วยเหลือ
  • ช่วงอายุตามจริงหรือในมุมมองของผู้อื่น เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าในบางช่วงอายุ 

อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับลูกค้าที่จะเข้าเช็คอินหรือเข้าพักในที่พักได้ ตราบใดที่ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปในลักษณะดังต่อไปนี้:

  • มีผลกับลูกค้าทุกรายโดยไม่มีการเจาะจงใด ๆ 
  • ระบุไว้ในนโยบายที่พักบนแพลตฟอร์มของเรา
  • ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงโดยใช้คำที่ชัดเจนและไม่เป็นการดูหมิ่น ว่าที่พักของท่านมีหรือไม่มีคุณลักษณะบางประการ โดยมีตัวอย่างดังนี้:

  • สิ่งที่อาจทำให้ที่พักของท่านไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าในบางช่วงอายุหรือครอบครัวที่มีเด็ก
  • ข้อมูลเพื่อช่วยให้ลูกค้าที่มีความทุพพลภาพสามารถประเมินด้วยตนเองได้ว่าที่พักเหมาะสมหรือไม่สำหรับความต้องการส่วนบุคคลของตนเอง
  • ข้อจำกัดใด ๆ ที่ท่านมีในการให้บริการลูกค้าบางรายอันเนื่องมาจากกฎหมายท้องถิ่น

การละเมิดแนวทางด้านการไม่เลือกปฏิบัติ

แม้ว่าท่านอาจมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบธรรมในการปฏิเสธลูกค้าที่มีโอกาสเป็นผู้เข้าพัก แต่โปรดทราบว่าสิ่งนี้อาจทำให้ลูกค้ารายดังกล่าวรู้สึกไม่เป็นที่ต้อนรับหรือถูกกีดกัน ท่านควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต้อนรับลูกค้าโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังใด ๆ 

หากท่านปฏิเสธลูกค้าโดยที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่เรากำหนดไว้นี้ เราก็อาจระงับการให้บริการที่พักของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา โดยจะเป็นไปตามค่านิยมและแนวทาง รวมถึงข้อกำหนดสำหรับที่พักคู่ค้าของเรา

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?