ฉันสามารถลบการจองที่ถูกยกเลิกแล้วได้ไหม?

แม้การจองจะถูกยกเลิกแล้วแต่จะยังคงอยู่ในระบบและไม่สามารถลบได้ การเก็บข้อมูลไว้เป็นประโยชน์สำหรับใช้อ้างอิงภายหลังและตรวจสอบยอดจองที่เข้าพักจริงกับที่ถูกยกเลิก เพื่อให้ท่านเห็นภาพรวมและรับคำแนะนำเกี่ยวกับผลดำเนินการของที่พักได้เหมาะสม

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้