จะส่งต้นแบบข้อความแจ้งข้อมูลสำคัญถึงลูกค้าโดยอัตโนมัติได้อย่างไร?

Updated 8 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

เราได้เพิ่มฟีเจอร์ "เครื่องมือตั้งเวลาส่งต้นแบบข้อความ" ในเอกซ์ทราเน็ตเพื่อช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและแจ้งข้อมูลสำคัญได้ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยสามารถดูฟีเจอร์ใหม่นี้ได้ในหัวข้อ "การตั้งค่าการรับส่งข้อความ" ของแท็บ "ที่พัก"

แทนที่จะต้องมาส่งข้อความถึงลูกค้าในแต่ละช่วง ท่านสามารถตั้งเวลาส่งล่วงหน้าให้กับต้นแบบข้อความที่มีอยู่แล้วเพื่อให้ระบบทำสิ่งนี้ให้โดยอัตโนมัติ 

เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท่านสามารถตั้งเวลาส่งต้นแบบข้อความถึงลูกค้าในช่วงหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ได้:

  • เมื่อลูกค้าทำการจอง
  • เมื่อถึงวันที่ลูกค้าจะเข้าพัก
  • 1 วันก่อนเข้าพัก
  • 3 วันก่อนเข้าพัก
  • 1 สัปดาห์ก่อนเข้าพัก

วิธีสร้างต้นแบบข้อความและตั้งเวลาส่งโดยอัตโนมัติมีดังนี้:

  1. หากยังไม่มีต้นแบบข้อความ ท่านสามารถอ่านวิธีสร้างต้นแบบข้อความก่อนได้
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกภาษาของแต่ละต้นแบบนั้นรวมอยู่ภายใต้ชื่อต้นแบบเดียวกัน วิธีนี้ช่วยให้เราเปลี่ยนภาษาต้นแบบข้อความให้ตรงกับภาษาที่ลูกค้าใช้ได้
  3. เลือกต้นแบบที่ต้องการตั้งเวลาส่งอัตโนมัติ
  4. เลือกภาษาตั้งต้นของต้นแบบที่เลือกไว้*
  5. เลือกว่าต้องการให้ระบบส่งต้นแบบเมื่อใด

ท่านสามารถตรวจสอบได้เสมอว่าระบบส่งต้นแบบข้อความใดบ้างถึงลูกค้า เนื่องจากการสื่อสารที่ส่งไปจะแสดงโดยอัตโนมัติในกล่องข้อความทั้งบนเอกซ์ทราเน็ตและแอป Pulse

*ภาษาตั้งต้น คือภาษาระบบจะเลือกใช้หากไม่มีต้นแบบข้อความในภาษาที่ลูกค้าใช้ เราขอแนะนำให้ท่านเลือกภาษาอังกฤษเป็นภาษาตั้งต้น เว้นแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ของท่านใช้ภาษาอื่นมากกว่า

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?