จะติดต่อกับลูกค้าผ่านระบบเอกซ์ทราเน็ตได้อย่างไร?

Updated 10 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

หากต้องการติดต่อกับลูกค้า ท่านสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยผ่านระบบเอกซ์ทราเน็ตของ Booking.com

  1. ไปที่แท็บ "การจอง"
  2. ใช้เกณฑ์วันที่เพื่อช่วยค้นหาการจองที่ต้องการ*
  3. คลิกชื่อหรือหมายเลขการจองของรายการที่ต้องการ จากนั้นท่านสามารถเขียนข้อความที่หัวข้อ "สนทนากับลูกค้า"
  4. คลิก "ส่ง" เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น จากนั้น Booking.com จะส่งต่อข้อความดังกล่าวไปให้ลูกค้าและบันทึกข้อมูลไว้

*ทั้งนี้ ท่านยังสามารถไปที่แท็บ "กล่องข้อความ" เลือกเมนู "ข้อความที่ติดต่อกับผู้เข้าพัก" แล้วระบุชื่อหรือหมายเลขการจองในกล่องค้นหา จากนั้นจึงส่งหรือตอบกลับข้อความ นอกจากนี้ท่านยังสามารถแนบและส่งรูปภาพไปกับข้อความของท่าน

ต้องการประหยัดเวลาและเรียนรู้วิธีสร้างต้นแบบข้อความใช่ไหม?

Is this article helpful?