จะใช้ Google Translate เพื่อให้สื่อสารกับลูกค้าดีขึ้นได้อย่างไร?

Updated 5 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

บางครั้งท่านอาจได้รับข้อความจากลูกค้าต่างชาติในภาษาที่ท่านไม่สามารถสื่อสารได้ และเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจข้อความเหล่านั้นได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เราจึงได้ผสานการทำงานของ Google Translate ไว้ในระบบเอกซ์ทราเน็ตและแอป Pulse

หากต้องการแปลข้อความของลูกค้าเป็นภาษาที่ท่านใช้ เพียงคลิกที่ปุ่มไข่ปลา (ไอคอนที่มีจุด 3 จุด) ซึ่งปรากฏอยู่ข้างข้อความ จากนั้นเลือก "แสดงคำแปล" ข้อความดังกล่าวก็จะแปลเป็นภาษาที่ท่านเลือกใช้ในเอกซ์ทราเน็ตหรือ Pulse

หมายเหตุ: ในขณะนี้บริการสามารถแปลเฉพาะข้อความเป็นภาษาที่ท่านใช้เท่านั้น ทว่ายังไม่สามารถแปลการตอบกลับของท่านเป็นภาษาที่ลูกค้าใช้โดยอัตโนมัติได้

Is this article helpful?