วิธีแจ้งลูกค้าไม่เข้าเช็คอินผ่านทางแอป Pulse

หากลูกค้าไม่มาเข้าพักที่ที่พักของท่าน ท่านจำเป็นต้องแจ้งว่าการจองรายการนี้มีสถานะลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน ซึ่งสามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างง่ายดายบนแอป Pulse ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกแท็บ "การจอง" บนแอป Pulse

2. ค้นหาการจองที่ท่านต้องการแจ้งว่าลูกค้าไม่เข้าเช็คอิน โดยสามารถใช้แถบค้นหาที่ด้านบนหน้าจอ หรือเลือกวันเช็คอินจากปฏิทินและค้นหาการจองจากรายการที่แสดงด้านล่าง

3. เลือกการจองที่ต้องการแจ้ง

4. เลื่อนไปด้านล่างของหน้าจอ

5. เลือกปุ่ม "แจ้งไม่เข้าเช็คอิน"

6. กด "ใช่" จากกล่องป๊อปอัป