สามารถปิดรับเช็คอินในบางวันเพื่อป้องกันการจองซ้ำซ้อนได้ไหม?

หากต้องการปิดที่พัก/ห้องพักไม่ให้รับเช็คอินในบางวัน ท่านสามารถตั้งข้อกำหนด "เช็คอินไม่ได้" เพียงเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. คลิกแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" จากนั้นเลือก "ปฏิทิน" ท่านจะเห็นรายการห้องพักกับช่วงวันที่
  2. คลิกลูกศรดรอปดาวน์ของราคาห้องที่ท่านต้องการใช้ข้อกำหนดด้านการจอง
  3. ที่หัวข้อ "เช็คอินไม่ได้" คลิก "แก้ไข"
  4. เลือกช่วงหรือวันในสัปดาห์ที่ท่านไม่ต้องการรับเช็คอิน
  5. ที่ใต้ชื่อห้องพัก โปรดทำเครื่องหมายในกล่องหน้าข้อความ "ฉันไม่ต้องการให้ลูกค้าเช็คอินในช่วงวันที่ต่อไปนี้" จากนั้นคลิก "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"

เมื่อท่านตั้งข้อกำหนด "เช็คอินไม่ได้" ลูกค้าจะไม่สามารถทำการจองได้หากมีวันเริ่มเข้าพักตรงกับวันที่ท่านกำหนดไว้ (จะจองวันนี้ได้ก็ต่อเมื่อเช็คอินก่อนหน้าวันดังกล่าว)

ตัวอย่างเช่น หากท่านตั้งข้อกำหนด "เช็คอินไม่ได้" กับห้อง/ที่พักในวันที่ 24 พฤศจิกายน:

  • ลูกค้าจะไม่สามารถจองห้อง/ที่พักได้ หากช่วงเข้าพักคือ 24-26 พฤศจิกายน เนื่องจากท่านไม่รับเช็คอินในวันที่ 24 พฤศจิกายน
  • ลูกค้าจะสามารถจองห้อง/ที่พักได้ หากช่วงเข้าพักคือ 21-26 พฤศจิกายนเนื่องจากวันเช็คอินไม่ตรงกับวันที่มีข้อกำหนด "เช็คอินไม่ได้"

คำแนะนำ: ข้อกำหนดด้านการจองเป็นวิธีที่ช่วยให้ตั้งเงื่อนไขพิเศษกับการจองที่ท่านจะได้รับ ท่านสามารถตั้งข้อกำหนดการจองแบบต่าง ๆ ได้โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบปฏิทินที่ท่านใช้ในเอกซ์ทราเน็ต

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้