สามารถใช้ Pulse ยกเลิกการจองของลูกค้าได้ไหม?

เมื่อลูกค้าทำการจอง ระบบจะยืนยันการจองของลูกค้าทันที จึงไม่สามารถปฏิเสธรับการจองได้

ลูกค้าอาจสามารถยกเลิกการจองได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของท่าน โดยยกเลิกผ่านทางลิงก์ในอีเมลยืนยันการจองหรือแอคเคาท์ Booking ในบางกรณีท่านอาจสามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกได้หากลูกค้าขอ หรือเกิดปัญหาในการชำระเงินจากลูกค้า โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนี้

หากท่านจำเป็นต้องยกเลิกการจอง ก็สามารถดำเนินการผ่านแอป Pulse ของเราได้

คำขอยกเลิกจากลูกค้า:

หากลูกค้าติดต่อท่านเพื่อขอยกเลิกการจอง โปรดแจ้งให้เราทราบผ่าน Pulse ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. แตะการจองที่ท่านต้องการยกเลิก

  2. ที่แท็บ "รายละเอียด" เลื่อนลงมาท้ายหน้า จากนั้นแตะ "ส่งคำขอยกเลิกการจอง"

  3. เลือกเหตุผลที่ต้องการขอยกเลิกการจองนี้

  4. แตะ "ส่งคำขอ"

หมายเหตุ: การจองจะยังคงมีผลตามเดิมจนกว่าท่านจะได้รับแจ้งว่าลูกค้าตกลงยกเลิกการจอง

ไปที่หน้า Pulse