คะแนนการตอบกลับคืออะไร?

Updated 3 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

จากผลสำรวจเราพบว่าลูกค้าจะรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้รับการตอบกลับคำขอและข้อความอย่างรวดเร็ว

เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าท่านได้ตอบกลับลูกค้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เราจึงได้แสดง “คะแนนการตอบกลับ” ในเอกซ์ทราเน็ตของ Booking.com โดยท่านสามารถดูคะแนนดังกล่าวได้ที่หัวข้อ “ข้อความที่ติดต่อกับผู้เข้าพัก” ในแท็บ กล่องข้อความ หรือที่หัวข้อ “ผลการดำเนินงาน” ในแท็บ หน้าหลัก

การที่ท่านตอบกลับลูกค้าโดยเร็วที่สุดนั้นจะช่วยเพิ่มคะแนนการตอบกลับและพัฒนาประสบการณ์โดยรวมที่ลูกค้าได้รับไปพร้อม ๆ กัน ยิ่งไปกว่านั้นเรายังพบว่า ที่พักคู่ค้าที่ได้รับคะแนนการตอบกลับสูงมักมีอัตราการยกเลิกต่ำกว่า และได้รับคะแนนรีวิวที่สูงกว่าอีกด้วย

วิธีคำนวณคะแนนการตอบกลับ ระบบจะแสดงคะแนนการตอบกลับหลังจากที่ท่านได้รับข้อความ 10 ข้อความแรกจากลูกค้าแล้ว

คะแนนจะได้รับการอัปเดตทุกวัน โดยจะสะท้อนเปอร์เซ็นต์ของข้อความที่ท่านตอบกลับแล้วภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับช่วง 30 วันที่ผ่านมา

หมายเหตุ: หากในช่วง 30 วันที่ผ่านมาท่านได้รับข้อความจากลูกค้าไม่ถึง 10 รายการ คะแนนการตอบกลับจะสะท้อนเปอร์เซ็นต์ของข้อความที่ท่านตอบกลับแล้วภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับ 10 ข้อความล่าสุดที่ท่านได้รับ 

 

ข้อความที่มีการแจ้งว่า “ไม่ต้องตอบกลับ” ภายใน 24 ชั่วโมงจะไม่นำไปคำนวณในคะแนนการตอบกลับ

 

Image
reply_score_help

 

Is this article helpful?