ใช้คู่มือของเราที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงดูดดีมานด์ช่วงปลายซีซัน

ทำความเข้าใจคะแนนการตอบกลับของท่าน

อัปเดตเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
บันทึก

ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าลูกค้ารู้สึกชื่นชมกับการตอบกลับคำขอและข้อความอย่างรวดเร็ว คะแนนการตอบกลับของท่านสะท้อนให้เห็นว่าท่านตอบกลับข้อความจากลูกค้าได้ทันท่วงทีเพียงใด


เนื้อหาในบทความนี้


วิธีคำนวณคะแนนการตอบกลับของท่าน

ระบบจะแสดงคะแนนการตอบกลับหลังจากที่ท่านได้รับข้อความ 10 ข้อความแรกจากลูกค้าแล้ว โดยคะแนนดังกล่าวจะได้รับการอัปเดตทุกวันและสะท้อนถึงเปอร์เซ็นต์ของข้อความที่ท่านได้ตอบกลับไปแล้วภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับช่วง 30 วันที่ผ่านมา

หมายเหตุ: หากท่านได้รับข้อความจากลูกค้าน้อยกว่า 10 ข้อความในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ระบบจะคำนวณคะแนนการตอบกลับของท่านโดยอิงจากข้อความ 10 ข้อความล่าสุดที่ท่านได้รับ  

โดยเราจะไม่รวมข้อความที่มีการแจ้งว่า “ไม่ต้องตอบกลับ” ภายใน 24 ชั่วโมงในการคำนวณคะแนนการตอบกลับ


การเข้าถึงและพัฒนาคะแนนการตอบกลับของท่าน

เราจะแสดงคะแนนการตอบกลับในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com ของท่าน โดยท่านสามารถดูคะแนนดังกล่าวได้ที่หัวข้อข้อความเกี่ยวกับการจองในแท็บกล่องข้อความ และที่หัวข้อข้อมูลในแท็บหน้าหลัก

ท่านสามารถพัฒนาคะแนนการตอบกลับได้โดยการตอบลูกค้าโดยเร็วที่สุด เราพบว่าที่พักคู่ค้าที่ได้รับคะแนนการตอบกลับสูงมักมีอัตราการยกเลิกที่ต่ำกว่าและได้รับคะแนนรีวิวโดยรวมที่ดีกว่า

 

reply_score_help

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?