ทำความเข้าใจคะแนนการตอบกลับของท่าน

อัปเดตเมื่อ 3 สัปดาห์ ที่แล้ว
บันทึก

ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าลูกค้ารู้สึกชื่นชมกับการตอบกลับคำขอและข้อความอย่างรวดเร็ว ที่พักคู่ค้าที่ได้รับคะแนนการตอบกลับสูงมักมีอัตราการยกเลิกที่ต่ำกว่าและได้รับคะแนนรีวิวโดยรวมที่ดีกว่า คะแนนการตอบกลับของท่านสะท้อนให้เห็นว่าท่านตอบกลับข้อความจากลูกค้าได้ทันท่วงทีเพียงใด


เนื้อหาในบทความนี้


วิธีคำนวณคะแนนการตอบกลับของท่าน

ระบบจะแสดงคะแนนการตอบกลับหลังจากที่ท่านได้รับข้อความ 10 ข้อความแรกจากลูกค้าแล้ว โดยคะแนนดังกล่าวจะได้รับการอัปเดตทุกวัน และสะท้อนถึงเปอร์เซ็นต์ของข้อความที่ท่านได้ตอบกลับไปแล้วภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับช่วง 30 วันที่ผ่านมา

หมายเหตุ: หากท่านได้รับข้อความจากลูกค้าน้อยกว่า 10 ข้อความในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ระบบจะคำนวณคะแนนการตอบกลับของท่านโดยอิงจากข้อความ 10 ข้อความล่าสุดที่ท่านได้รับ

เราจะไม่รวมข้อความที่มีการระบุว่าไม่ต้องตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงในการคำนวณคะแนนการตอบกลับ


การเข้าถึงและพัฒนาคะแนนการตอบกลับของท่าน

เราจะแสดงคะแนนการตอบกลับในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com ของท่าน โดยท่านสามารถดูคะแนนดังกล่าวได้ที่หัวข้อข้อความเกี่ยวกับการจองในแท็บกล่องข้อความ และที่หัวข้อคะแนนของท่านในแท็บหน้าหลัก

ท่านสามารถพัฒนาคะแนนการตอบกลับได้ด้วยการตอบลูกค้าโดยเร็วที่สุด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านในเว็บบอร์ดสำหรับคู่ค้า

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?