ประกาศผล Traveller Review Awards 2023 แล้ว

ถึงเวลาฉลองให้แก่ผู้ได้รับรางวัล! ใช้ ID ที่พักเพื่อดูว่าท่านได้รางวัลหรือไม่ จากนั้นดาวน์โหลดแพ็กเกจรางวัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถถามเวลาที่ลูกค้าจะเข้าเช็คอินได้ไหม?

อัปเดตเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว
บันทึก

เมื่อลูกค้าทำการจองจะถูกสอบถามเวลาโดยประมาณที่จะเข้าพัก ท่านสามารถค้นหาข้อมูลนี้พร้อมถามข้อมูลอื่นได้เช่นกันที่แท็บ "การจอง" ในเอกซ์ทราเน็ต โดยคลิกชื่อหรือหมายเลขการจองเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

หากลูกค้าไม่ได้แจ้งเวลาเข้าพัก ท่านสามารถสอบถามผ่านเมนู "การสื่อสารกับผู้เข้าพัก" หรือโทรหาลูกค้าได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?