สามารถถามเวลาที่ลูกค้าจะเข้าเช็คอินได้ไหม?

Updated 10 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

เมื่อลูกค้าทำการจองจะถูกสอบถามเวลาโดยประมาณที่จะเข้าพัก ท่านสามารถค้นหาข้อมูลนี้พร้อมถามข้อมูลอื่นได้เช่นกันที่แท็บ "การจอง" ในเอกซ์ทราเน็ต โดยคลิกชื่อหรือหมายเลขการจองเพื่อดูข้อมูลทั้งหมดหากลูกค้าไม่ได้แจ้งเวลาเข้าพัก ท่านสามารถสอบถามผ่านเมนู "การสื่อสารกับผู้เข้าพัก" หรือโทรหาลูกค้าได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?