การพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

เรียนรู้วิธีพัฒนาให้ธุรกิจที่พักของท่านเติบโตร่วมกับ Booking.com เพื่อเพิ่มยอดขาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อเพิ่มรายได้