การใช้รายงาน Genius ของท่าน

อัปเดตเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว | 1 นาที
บันทึก

รายงาน Genius ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประโยชน์ต่าง ๆ ที่โปรแกรมนำมาสู่ธุรกิจของท่าน โดยเป็นข้อมูลที่อิงจากจำนวนรวมของการจองซึ่งเข้าพักจริงที่ที่พักของท่านนับตั้งแต่เข้าร่วมโปรแกรม Genius ท่านสามารถดูรายงาน Genius ในเอกซ์ทราเน็ตได้โดยคลิกที่แท็บการวิเคราะห์ จากนั้นเลือกรายงาน Genius

ในรายงาน Genius ท่านสามารถดูสิ่งต่อไปนี้ได้:

 • ข้อมูลเชิงลึกโดยสรุปเกี่ยวกับลูกค้า Genius ของท่านในด้านต่าง ๆ เช่น:
  • เปอร์เซ็นต์ของลูกค้า Genius ที่จองราคา Genius
  • เปอร์เซ็นต์ของลูกค้า Genius ที่จองราคาอื่น ๆ
  • ระยะเวลาเข้าพักโดยเฉลี่ย
  • ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการจองบนแพลตฟอร์มของเรา
    
 • ภาพรวมผลการดำเนินงานของการจองทั้งหมด ซึ่งมีเกณฑ์แสดงผลให้เลือกดังนี้:
  • ลูกค้า Genius vs. ลูกค้าอื่น ๆ
  • ลูกค้า Genius ที่จองแบบมีส่วนลด vs. ลูกค้า Genius ที่จองแบบไม่มีส่วนลด
  • การจองที่เข้าพักแล้วหรือยังไม่เข้าพักในช่วง 7-365 วัน
    
 • กราฟเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนซึ่งแสดงการจองทั้งหมดตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
  • ลูกค้า Genius ที่จองแบบมีส่วนลด
  • ลูกค้า Genius ที่จองแบบไม่มีส่วนลด
  • ลูกค้าอื่น ๆ
    
 • ข้อมูลสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรม Genius*:
  • รายได้ที่ได้รับเพิ่มเติมในช่วง 30-365 วันที่ผ่านมา
  • ยอดเข้าชมหน้าที่พักที่เพิ่มขึ้นในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

* ท่านอาจยังไม่เห็นฟีเจอร์นี้ โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน

ลองดูบทความนี้หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Genius และดูว่าท่านมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมได้หรือไม่

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?