คำแนะนำด้านผลการดำเนินงานที่ปรับให้เหมาะกับท่าน อยู่ใกล้เพียงแค่ปลายนิ้ว

เรามีพันธกิจในการแบ่งปันคำแนะนำเชิงธุรกิจที่ปรับให้เหมาะกับท่านมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นสัญญาที่เรามอบให้คู่ค้าว่าจะ “เติบโตไปด้วยกัน” มาดูกันว่าเครื่องมือใหม่ Focus Finder นำวิธีการที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลมาใช้อย่างไรเพื่อมอบคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับท่าน อีกทั้งยังช่วยให้ท่านนำคำแนะนำนี้ไปดำเนินการได้อย่างง่ายดาย

Focus Finder เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของที่พักท่านในทุกขั้นตอนของประสบการณ์การจองตั้งแต่ต้นจนจบของลูกค้า และเปรียบเทียบผลดังกล่าวกับที่พักแห่งอื่น ๆ ที่ลูกค้าเห็นว่าคล้ายคลึงกัน

เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้ว Focus Finder จะช่วยท่านเพิ่มประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานด้วยการแนะนำโอกาสทางธุรกิจที่ช่วยให้ท่านพัฒนาขึ้นได้ในขั้นตอนต่าง ๆ ระหว่างกระบวนการจองของลูกค้า


จะดูคำแนะนำจาก Focus Finder ได้ที่ใด?

ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำด้านผลการดำเนินงานจากช่องทางใด ทั้งจากทีมงาน Booking.com ในท้องถิ่น ทางอีเมล ทางศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจหรือทางแอป Pulse ข้อมูลเหล่านี้ก็มาจาก Focus Finder คำแนะนำนี้ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละที่พัก 100% เพราะไม่มีที่พักแห่งใดเลยที่มีผลการดำเนินงานเหมือนกัน

ประสบการณ์การจองของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบเป็นอย่างไร?

ประสบการณ์การจองของลูกค้าครอบคลุมทุกขั้นตอนในการจอง ตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าเริ่มค้นหาบนเว็บไซต์ไปจนถึงการไปเข้าพักที่ที่พัก

ทุกอย่างเริ่มต้นจากการค้นหาบน Booking.com เสมอ ซึ่งในจุดนี้เองที่อัตราการปรากฏมีบทบาทสำคัญว่าที่พักท่านปรากฏในผลการค้นหา ตลอดจนมีคนคลิกเข้าไป และมีผู้ชมหน้าข้อมูลที่พักของท่านบ่อยเพียงใด นอกจากนี้อัตราผู้เข้าชมที่จองที่พัก การยกเลิก และการจองที่ลูกค้าเข้าพักก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจองของลูกค้า

Focus Finder เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับที่พักอื่นที่คล้ายคลึงกันอย่างไร?

Focus Finder วิเคราะห์ว่าลักษณะใดของที่พักท่านที่มีความสำคัญสำหรับลูกค้า และสร้างกลุ่มที่พักที่ลูกค้ายินดีจองด้วยเช่นกันขึ้นมา จากนั้นเครื่องมือนี้ก็จะเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของที่พักท่านกับที่พักอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันในด้านที่ระบุไว้

ในแต่ละขั้นตอนของประสบการณ์การจองที่ที่พักของท่านมีผลต่ำกว่าค่าเฉลี่ย Focus Finder จะมอบคำแนะนำทางธุรกิจที่ปรับให้เหมาะสมกับที่พักเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างนี้ นอกจากนี้ยังช่วยระบุตอนที่ท่านทำผลงานได้ดีกว่าที่พักอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อให้ท่านสามารถดำเนินการได้ดีเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ในขั้นตอนดังกล่าว

จะสามารถดูคำแนะนำที่มีการอัปเดตจาก Focus Finder ได้เมื่อใด?

เพื่อให้มั่นใจว่าคำแนะนำจาก Focus Finder ที่ท่านได้รับจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเสมอ จึงมีการอัปเดตคำแนะนำอยู่ทุกวัน ด้วยวิธีนี้ท่านจะสามารถระบุได้ทันเวลาว่าผลการดำเนินงานด้านใดที่อาจมีช่องว่าง พร้อมทั้งรับคำแนะนำว่าจะรับมืออย่างไร


ดูว่า Focus Finder วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของที่พักท่านในแต่ละขั้นตอนของประสบการณ์การจองของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างไร และช่วยท่านลดช่องว่างของผลการดำเนินงาน

 

 

สนใจดูไหมว่า Focus Finder มีคำแนะนำอะไรให้ที่พักของท่าน?

มาดูว่าเครื่องมือใหม่เอี่ยมนี้จะปรับข้อมูลในศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เหมาะกับท่านอย่างไร รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดด้านการดำเนินงานที่เรามอบให้ท่าน

 

ไปที่ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้