ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจคืออะไร?

"ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ" (Opportunity Centre) ช่วยให้ท่านทราบวิธีเพิ่มผลการดำเนินงานของที่พักและพัฒนาประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากท่าน ศูนย์นี้อยู่ในเอกซ์ทราเน็ต โดยมีผลิตภัณฑ์ ข้อมูล และข้อเสนอให้ท่านนำไปใช้ ซึ่งเราทราบดีว่าสามารถช่วยเพิ่มยอดจองและรายรับของท่านได้

โอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ นั้นคัดสรรมาสำหรับที่พักของท่านโดยเฉพาะ และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วด้วยขั้นตอนง่าย ๆ นอกจากนี้ท่านก็สามารถควบคุมได้ตลอดว่าจะเปิดใช้ฟีเจอร์ใดบ้างและเปิดใช้เมื่อไร

ขั้นตอนการทำงานของศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

 1. เส้นทางธุรกิจบน Booking.com ของที่พักแต่ละแห่งแบ่งออกเป็น 8 ช่วง เมื่ออิงจากขั้นตอนการจองของลูกค้าทำให้เราบ่งชี้ถึงเหตุผลที่เกิดการ "พลาดโอกาสรับการจอง" ระหว่างแต่ละช่วงได้เส้นทางการจองและสาเหตุที่ทำให้ "พลาดโอกาสรับการจอง"  
  Image
  What is the Opportunity Centre th
  ยกตัวอย่างจาก "ห้องว่างที่มีให้จอง" หากลูกค้าค้นหาที่พักในย่านของท่าน ("การค้นหาที่มีแนวโน้มจอง") ท่านต้องมีห้องว่างในวันที่ลูกค้าค้นหา ที่พักของท่านจึงจะปรากฏให้ลูกค้าเห็น ("ผลการค้นหาที่จองได้") และสามารถจองได้ หากท่านไม่ได้เปิดให้จองในช่วงวันที่ดังกล่าว โอกาสที่จะเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นผู้จองก็จะลดลง เราเรียกสิ่งนี้ว่า "จุดที่ทำให้พลาดโอกาสรับการจอง"
 2. เราได้แบ่งโอกาสในศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจออกเป็น 7 หัวข้อตาม "จุดที่ทำให้พลาดโอกาสรับการจอง" โดยดูว่าแต่ละโอกาสสามารถช่วยในจุดใดได้
 3. ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจจะวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของที่พักท่านบน Booking.com และเปรียบเทียบกับที่พักซึ่งคล้ายกัน เพื่อช่วยบ่งชี้ว่าที่พักท่านทำอะไรได้ดีอยู่แล้วและมีอะไรบ้างที่ปรับปรุงได้
 4. ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจจะจัดลำดับขั้นตอนที่ท่านต้องดำเนินการโดยอิงตามผลการดำเนินงานของท่าน และจะแสดงจุดที่ต้องพัฒนามากที่สุดไว้ด้านบน ๆ ของรายการ
 5. ในแต่ละหัวข้อ จะมีรายการโอกาสที่เกี่ยวข้องสำหรับช่วยพัฒนาผลการดำเนินงานของท่านในหัวข้อดังกล่าว
 6. ท่านสามารถเปิดใช้โอกาสได้เพียงคลิกไม่กี่ครั้ง

ในบางครั้งเราจะสอบถามความคิดเห็นจากท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าเราแสดงโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับที่พักทุกแห่ง 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เอกซ์ทราเน็ตและเลือกแท็บ "โอกาส" หรือคลิกปุ่มด้านล่างนี้

ไปยังศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ