ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่งคืออะไร?

อัปเดตเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
บันทึก

หมายเหตุ: ในขณะนี้เครื่องมือให้บริการกับผู้มีแอคเคาท์เอกซ์ทราเน็ตแบบกลุ่ม โดยมีที่พักเข้าร่วมสูงสุด 1,000 แห่ง และเนื่องจากเครื่องมือนี้ยังอยู่ในขั้นทดลอง คู่ค้าแบบกลุ่มบางรายจึงอาจไม่เห็นเครื่องมือนี้หรือไม่สามารถเข้าถึงได้

 

วิธีประหยัดเวลาในการเพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงานสำหรับพอร์ตโฟลิโอของท่าน

“ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่ง” อยู่ในเอกซ์ทราเน็ตสำหรับกลุ่มที่พักของท่าน โดยเครื่องมือนี้จะช่วยให้ท่านสามารถดูและพัฒนาสิ่งต่อไปนี้:

  • ผลการดำเนินงานโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอของท่าน (เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่พักคู่แข่ง)

  • ผลการดำเนินงานของที่พักแต่ละแห่งของท่าน

เครื่องมือนี้จะช่วยประหยัดเวลาโดยการเสนอตัวช่วยซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับพอร์ตโฟลิโอของท่านในรูปแบบ “โอกาสทางธุรกิจ” ซึ่งท่านสามารถเริ่มใช้งานได้ในไม่กี่คลิก

วิธีทำงานของศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่ง

1. ขั้นตอนที่ลูกค้าต้องดำเนินการเพื่อจองห้องพักบน Booking.com สามารถแยกออกเป็น 8 ขั้นด้วยกัน โดยแต่ละขั้นสะท้อนถึงจุดที่ลูกค้าซึ่งมีแนวโน้มจองนั้นอาจละทิ้งการจอง ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่งจะช่วยระบุสาเหตุที่อาจทำให้เกิดการละทิ้งการจอง

 

What is the Opportunity Centre?

ยกตัวอย่างเช่น หากลูกค้าที่มีแนวโน้มจองคลิกหน้าที่พักของพอร์ตโฟลิโอของท่านซึ่งปรากฏในหน้าผลการค้นหาแต่กลับไม่ทำการจอง เท่ากับว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาก็คือ อัตราผู้เข้าชมที่ตัดสินใจจอง (Conversion) ดังนั้น ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่งก็จะจัดลำดับให้ “อัตราผู้เข้าชมที่ตัดสินใจจอง” เป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดสำหรับท่าน และจะนำเสนอตัวช่วยที่ท่านสามารถเปิดใช้งานเพื่อพัฒนาอัตราผู้เข้าชมที่ตัดสินใจจองและรับยอดจองเพิ่มขึ้น

2. จุดที่ลูกค้าละทิ้งการจองยังสะท้อนถึงโอกาสที่ท่านจะพัฒนาผลการดำเนินงานบน Booking.com โดยศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่งได้แบ่งโอกาสเหล่านี้ออกเป็น 7 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะเกี่ยวข้องกับจุดที่ลูกค้าละทิ้งการจองที่แตกต่างกันออกไป

3. ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่งให้บริการโดย Focus Finder ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของที่พักท่านบน Booking.com และนำไปเปรียบเทียบกับที่พักซึ่งคล้ายคลึงกันเพื่อช่วยระบุว่าส่วนใดที่ท่านทำได้ดีแล้ว อีกทั้งยังมีจุดใดที่ท่านสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้

4. ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่งเรียงลำดับขั้นตอนที่ท่านต้องดำเนินการตามผลการดำเนินงานของท่าน โดยจุดที่สมควรได้รับการพัฒนามากที่สุดก็จะปรากฏอยู่บนสุด

5. ในแต่ละหัวข้อจะมีรายการโอกาสที่เกี่ยวข้องซึ่งออกแบบมาเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานของที่พักท่านในเรื่องนั้น ๆ

  • ที่พักบางแห่งของท่านอาจไม่สามารถใช้งานโอกาสทางธุรกิจบางรายการได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ผลการดำเนินงาน และเกณฑ์อื่น ๆ และนี่คือเหตุผลที่โอกาสซึ่งปรากฏในหน้านี้จะเรียงตามจำนวนที่พักของท่านที่สามารถใช้โอกาสดังกล่าวได้

6. หากคลิกที่ปุ่ม “ดูที่พัก x แห่ง” ซึ่งปรากฏด้านล่างโอกาสใดก็ตาม ท่านจะเห็นที่พักทั้งหมดที่สามารถใช้งานโอกาสดังกล่าวได้ โดยเรียงจากที่พักซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาผลการดำเนินงานมากที่สุดก่อน และหากต้องการเปิดใช้โอกาสสำหรับที่พักบางแห่ง ก็เพียงแค่คลิก “ไปกันเลย” ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับชื่อที่พัก

วิธีที่เราจะพัฒนาต่อไปในอนาคต

เราจะคอยสอบถามความคิดเห็นของท่านเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้แสดงโอกาสที่สอดคล้องและมีสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับที่พักทุกแห่ง ในอนาคตเราจะลิงก์ศูนย์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับแอคเคาท์ที่มีที่พักหลายแห่งกับแท็บ “แก้ไขพร้อมกันหลายรายการ” เพื่อให้ท่านสามารถเปิดใช้โอกาสทางธุรกิจกับที่พักทั้งหมดของท่านได้พร้อมกันในครั้งเดียว

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกซ์ทราเน็ตสำหรับกลุ่มที่พักที่แท็บ โอกาสทางธุรกิจ

หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่าง

ไปที่ศูนย์โอกาสทางธุรกิจ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?