BookingSuite มีบริการอะไรบ้าง?

ทีมงาน BookingSuite ให้บริการตัวช่วยหลากหลายสำหรับที่พักคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์แบบคลาวด์หรือช่วยออกแบบเว็บไซต์ที่พัก- ผลิตภัณฑ์ของ BookignSuite เป็นทางเลือกสำหรับจัดการรายได้ ซึ่งจะผสานข้อมูลกับระบบ Channel manger ข้อมูลการจอง และระบบจัดการที่พัก รวมถึงโซเชียลมีเดีย- หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ BookingSuite

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้