ขอแนะนำ “ที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืน”

วิธีใหม่ในการรับรองความพยายามของท่านในด้านความยั่งยืนและสนับสนุนสิ่งนี้ให้ผู้เดินทางเห็น เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

เรียนรู้วิธีพัฒนาให้ธุรกิจที่พักของท่านเติบโตร่วมกับ Booking.com เพื่อเพิ่มยอดขาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อเพิ่มรายได้