การออกใบแจ้งหนี้จาก Booking.com

รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีจัดการใบแจ้งหนี้ของท่านในเอกซ์ทราเน็ตหรือบนแอปมือถือ ตั้งแต่เปรียบเทียบยอดคอมมิชชั่นที่ต้องชำระกับยอดจองที่ได้รับ ไปจนถึงอัปเดตข้อมูลธนาคาร

บันทึกบทความ
การหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติคืออะไร? การหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Direct Debit) คือการอนุญาตให้ Booking.com เก็บยอดเงินจากบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดชำระ...
บันทึกบทความ
ก่อนอื่นเราขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านชำระใบแจ้งหนี้ตามกำหนด หากท่านพบว่าใบแจ้งหนี้บางรายการยังคงมีสถานะ "ยังไม่ได้ชำระ" (แสดงเป็นสีแดง) ในแท็บ "การเงิน" ของเอกซ์ทราเน็ต...
บันทึกบทความ
ท่านสามารถใช้แอป Pulse เข้าถึงและดูข้อมูลใบแจ้งหนี้ของท่านได้ทุกที่ทุกเวลา โดยสามารถดูรายการใบแจ้งหนี้และสถานะการชำระเงิน หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้เป็นไฟล์ PDF ก็ได้เช่นกัน...
บันทึกบทความ
ก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านชำระใบแจ้งหนี้ตรงเวลา เมื่อท่านได้ชำระใบแจ้งหนี้ค่าคอมมิชชั่นเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ เว้นแต่เราจะร้องขอ...
บันทึกบทความ
หากต้องการตรวจสอบวิธีชำระเงินที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้: เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกที่แท็บ "การเงิน" จากนั้นเลือกหัวข้อ "ข้อมูลโดยรวมด้านการเงิน"...
บันทึกบทความ
เพื่อให้มั่นใจว่ายอดคอมมิชชั่นที่เรียกเก็บจากท่านนั้นถูกต้อง สิ่งสำคัญคือท่านต้องระบุข้อมูลการจองทั้งหมดอย่างถูกต้องลงในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com...