การออกใบแจ้งหนี้จาก Booking.com

รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีจัดการใบแจ้งหนี้ของท่านในเอกซ์ทราเน็ตหรือบนแอปมือถือ ตั้งแต่เปรียบเทียบยอดคอมมิชชั่นที่ต้องชำระกับยอดจองที่ได้รับ ไปจนถึงอัปเดตข้อมูลธนาคาร

ความช่วยเหลือ
การออกใบแจ้งหนี้จาก Booking.com
ท่านสามารถดูประวัติใบแจ้งหนี้ที่ได้รับจากเรา โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้: เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและคลิกที่ "การเงิน" เลือกหัวข้อ "ใบแจ้งหนี้"
ความช่วยเหลือ
การออกใบแจ้งหนี้จาก Booking.com
หากที่พักของท่านถูกระบบปิดอัตโนมัติเนื่องจากไม่ได้ชำระใบแจ้งหนี้ โปรดดำเนินการชำระเงินโดยเร็วที่สุด
ความช่วยเหลือ
การออกใบแจ้งหนี้จาก Booking.com
ด้านล่างนี้เป็นคู่มืออธิบายขั้นตอนแต่ละขั้นในการกระทบยอด (reconcile) ค่าคอมมิชชั่นในใบแจ้งหนี้ของ Booking.com กับการจองที่ท่านได้รับ
ความช่วยเหลือ
การออกใบแจ้งหนี้จาก Booking.com
ท่านสามารถใช้แอป Pulse เข้าถึงและดูข้อมูลใบแจ้งหนี้ของท่านได้ทุกที่ทุกเวลา โดยสามารถดูรายการใบแจ้งหนี้และสถานะการชำระเงิน หรือดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้เป็นไฟล์ PDF
ความช่วยเหลือ
การออกใบแจ้งหนี้จาก Booking.com
ท่านควรระบุข้อมูลรายการจองทั้งหมดอย่างถูกต้องในระบบเอกซ์ทราเน็ต Booking.com เพื่อให้ยอดคอมมิชชั่นที่เรียกเก็บจากท่านเป็นยอดที่ถูกต้อง
ความช่วยเหลือ
การออกใบแจ้งหนี้จาก Booking.com
หากท่านต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลธนาคารสำหรับการชำระใบแจ้งหนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต เลือกแท็บ "การเงิน"