จะเปลี่ยนอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตได้อย่างไร?

ท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตของท่านได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลแอคเคาท์ (แอดมิน) สามารถสร้างข้อมูลใหม่สำหรับเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลอื่น และลบข้อมูลเดิมได้

หากต้องการสร้างข้อมูลใหม่สำหรับเข้าสู่ระบบ แอดมินจะต้องดำเนินการดังนี้:

 1. คลิกไอคอน แอคเคาท์ ที่มุมขวาบนของเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิก “สร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้”
 3. คลิก “เพิ่มผู้ใช้” จากนั้นเลือก “ผู้ใช้ใหม่”
 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและคลิก “ขั้นต่อไป”
 5. เลือกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ต้องการ และคลิก “ส่งคำเชิญ”

เมื่อผู้ใช้ตอบรับคำเชิญแล้ว ก็จะสามารถเข้าแอคเคาท์ใหม่นี้โดยใช้อีเมลใหม่ในการเข้าสู่ระบบได้

หากต้องการลบข้อมูลเดิมสำหรับเข้าสู่ระบบ แอดมินจะต้องดำเนินการดังนี้:

 1. คลิกไอคอน แอคเคาท์ ที่มุมขวาบนของเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิก “สร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้” จากนั้นคลิก “จัดการ” ที่อยู่ถัดจากแอคเคาท์เดิม
 3. เลือก “ลบผู้ใช้”

หากต้องการเพิ่มที่พักอื่น ๆ ในแอคเคาท์ แอดมินสามารถดำเนินการดังนี้:

 1. คลิกไอคอน แอคเคาท์ ที่มุมขวาบนของเอกซ์ทราเน็ต
 2. คลิก “สร้างและจัดการแอคเคาท์ผู้ใช้”
 3. คลิก “เพิ่มผู้ใช้” จากนั้นเลือก “ผู้ใช้ที่มีแอคเคาท์อยู่แล้ว”
 4. ระบุชื่อเข้าสู่ระบบและอีเมลของที่พักที่ต้องการเพิ่ม
 5. คลิก “ดูสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล” จากนั้น “ส่งคำเขิญ”

เมื่อผู้ใช้ตอบรับคำเชิญแล้ว ก็จะสามารถเข้าถึงที่พักดังกล่าวได้

หมายเหตุ: หากท่านต้องการเปลี่ยนอีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบแอคเคาท์เอกซ์ทราเน็ตซึ่งมีที่พัก 5 แห่งขึ้นไป ท่านจะต้องติดต่อทีมช่วยเหลือที่พักคู่ค้าในพื้นที่ของท่าน

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้