จะใช้ Pulse จัดการหรือแชร์สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ไหม?

ไม่สามารถทำได้ ท่านจะสามารถสร้างและจัดการแอคเคาท์สำหรับเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตได้จากตัวเอกซ์ทราเน็ตเองเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าใด ๆ ที่ท่านเลือกในเอกซ์ทราเน็ตจะมีผลต่อ Pulse เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น หากท่านกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลขึ้นมาใหม่สำหรับพนักงานคนหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่ออนุญาตให้พนักงานสามารถเข้าดูข้อมูลการจองได้แต่ไม่สามารถดูจำนวนห้องว่างได้ ข้อกำหนดนี้ก็จะมีผลเมื่อผู้ใช้ดังกล่าวเข้าสู่ระบบบน Pulse เช่นกัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเอกซ์ทราเน็ตและบน Pulse เมื่อมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ

หัวข้อ

เอกซ์ทราเน็ต

Pulse

ปฏิทินและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง

ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงปฏิทิน "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง"

ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแท็บ "จำนวนห้องเปิดจอง" ไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลในฟีดข่าว(1) หรือการแจ้งเตือนแบบพุช(2) เมื่อมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง

แอคเคาท์

ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่พักในแท็บ "แอคเคาท์"

ไม่มีข้อมูล เนื่องจากไม่มีแท็บ "แอคเคาท์" บน Pulse

กล่องข้อความ

ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อความจาก Booking.com ในแท็บ "กล่องข้อความ"(3)

ไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลในฟีดข่าวหรือการแจ้งเตือนแบบพุช เมื่อมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อความจาก Booking.com(3)

การเงิน

ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแท็บ "การเงิน"

ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหัวข้อ "ใบแจ้งหนี้" ในแท็บ "เพิ่มเติม"(4)

ข้อมูลที่พัก

ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแท็บ "ที่พัก"

ไม่มีสิทธิ์เข้าหัวข้อ "ที่พัก" ในแท็บ "เพิ่มเติม"

การจอง

ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง "ข้อความที่ติดต่อกับผู้เข้าพัก" ในแท็บ "กล่องข้อความ"

ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแท็บ "การจอง"

เมื่อค้นหาข้อมูลบนเอกซ์ทราเน็ต ระบบจะไม่แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวกับการจอง

ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการจอง(5)

ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแท็บ "การจอง" และ "ข้อความ"

เมื่อค้นหาข้อมูลด้วยกล่องค้นหา ระบบจะไม่แสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวกับการจอง

โปรโมชั่น

ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแท็บ "โปรโมชั่น"

ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง "เครื่องมือติดตามโปรโมชั่น" ในแท็บ "เพิ่มเติม"

  1. ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง ได้แก่ ห้องพักที่ถูกจองเต็มแล้ว ห้องพักที่ถูกจองเกือบเต็มแล้ว การเปิดจองล่วงหน้าในระยะยาว
  2. การแจ้งเตือนแบบพุชเกี่ยวกับจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง ได้แก่ ห้องพักที่ถูกจองเต็มแล้ว ห้องพักที่ถูกจองเกือบเต็มแล้ว
  3. การตั้งค่านี้จะไม่ส่งผลต่อการส่งข้อความจากที่พักถึงลูกค้า
  4. การแจ้งข้อมูลในฟีดข่าวและการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเงินบน Pulse นั้นอยู่ในระหว่างการพัฒนา
  5. ผู้ใช้อาจยังได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชและการแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหว แต่จะไม่สามารถคลิกเพื่อเข้าดูข้อมูลการจองในแท็บ "การจอง" ได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแท็บ "การจอง"

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้