วิธีเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตด้วยอุปกรณ์เครื่องใหม่

หากท่านเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตของ Booking.com ด้วยอุปกรณ์ใหม่ ระบบจะขอให้ท่านยืนยันข้อมูล

โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากด้านล่าง:

  • โทรศัพท์: ท่านจะได้รับการโทรติดต่อพร้อมแจ้งรหัส 6 หลัก
  • ข้อความ SMS: ท่านจะได้รับ SMS พร้อมรหัส 6 หลัก
  • รหัสยืนยันของ Pulse: เข้าสู่ระบบของแอป Pulse จากนั้นไปที่หน้า "เพิ่มเติม" เพื่อรับรหัส PIN

รหัสข้างต้นจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต Booking.com ได้อีกครั้ง

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้