เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตด้วยอุปกรณ์เครื่องใหม่

หากท่านต้องการเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตด้วยอุปกรณ์ใหม่ ระบบจะขอให้ตรวจสอบข้อมูลของท่าน

โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากด้านล่าง:

  • โทรศัพท์: ท่านจะได้รับการติดต่อผ่านโทรศัพท์พร้อมแจ้งรหัส 6 หลัก
  • ข้อความ SMS: ท่านจะได้รับ SMS พร้อมรหัส 6 หลัก
  • รหัสยืนยันของ Pulse: เข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชั่น Pulse จากนั้นไปที่หน้า "การตั้งค่า" เพื่อขอรับรหัส PIN

รหัสข้างต้นจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต Booking.com ได้อีกครั้ง