เพิ่มอุปกรณ์สำหรับใช้ Pulse ได้อย่างไร?

ท่านสามารถเพิ่มอุปกรณ์สำหรับใช้แอปพลิเคชั่น Pulse ได้โดยเข้สู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต (โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถทำขั้นตอนนี้ผ่านแอปโดยตรง):

  1. คลิก "บัญชี" จากนั้นเลือก "อุปกรณ์ของฉัน"
  2. ท่านจะสามารถดูได้ว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่กำลังเข้าถึงบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น

หากทำอุปกรณ์สูญหาย โปรดคลิกปุ่ม "ปฏิเสธ" สีแดง เพื่อป้องกันการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นจากอุปกรณ์ที่สูญหาย

โปรดบอกเราว่าท่านคิดอย่างไรกับหน้านี้