ใช้คู่มือของเราที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดึงดูดดีมานด์ช่วงปลายซีซัน

ขั้นแรกของการร่วมงานกับ Booking.com

เพิ่งเริ่มร่วมธุรกิจกับ Booking.com หรือ? ดูวิธีทำให้ที่พักของท่านเปิดรับการจองออนไลน์ พร้อมต้อนรับลูกค้า และรับการจองได้ทันที

วิธีจัดการการจองแรก ๆ ที่ได้รับ