วิธีกำหนดนโยบายและวิธีการชำระเงินก่อนรับการจองจากลูกค้า

Updated 6 เดือน ที่แล้ว
บันทึก

เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถรับการจองแรก ๆ ได้อย่างราบรื่น โปรดตรวจสอบนโยบายด้านการชำระเงินและการยกเลิกการจองของท่าน

ท่านสามารถใช้เอกซ์ทราเน็ตเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าที่พักรับชำระด้วยวิธีใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ตาม โปรดคลิกแท็บ "ที่พัก" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือก "นโยบาย" เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถตรวจดูข้อกำหนดด้านการยกเลิกการจองของท่านในหัวข้อ "นโยบาย" และหากต้องการข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าข้อกำหนดด้านการยกเลิกการจอง ท่านก็สามารถดูวิธีดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนได้จากบทความนี้

ยิ่งไปกว่านั้น ท่านยังสามารถกำหนดและปรับเปลี่ยนเงินประกันความเสียหายหรือการชำระล่วงหน้าได้ (เงินที่ลูกค้าต้องจ่ายก่อนเข้าพักซึ่งอาจเป็นราคาจองเต็มจำนวนหรือบางส่วน) โดยดูคำแนะนำในการกำหนดเงินประกันอย่างง่าย ๆ ได้ที่นี่ ถ้าท่านยังไม่สามารถดำเนินการเรียกชำระล่วงหน้าได้ โปรดดูคำอธิบายได้ที่บทความนี้

Is this article helpful?