ข้อกำหนดด้านการจองสำหรับที่พักคู่ค้ารายใหม่: บัตรเครดิตและการชำระเงินล่วงหน้า

Updated 6 months ที่แล้ว
บันทึก

หากท่านเป็นที่พักคู่ค้ารายใหม่และทีมงานของเรายังไม่ได้ตรวจสอบยืนยันที่พักของท่าน ท่านจะไม่สามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าได้ชั่วคราว ดังนั้น ในช่วงที่มีข้อจำกัดนี้ท่านจะต้องกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินโดยตรงตอนที่เข้าเช็คอิน อย่างไรก็ตาม ท่านจะยังคงสามารถดูข้อมูลบัตรเครดิตหรือเรียกชำระจากลูกค้าได้ในกรณีที่ลูกค้าไม่เข้าพัก หรือลูกค้ายกเลิกการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเมื่อยกเลิก

นอกจากนี้ ในช่วงดังกล่าวนี้ท่านจะไม่สามารถตั้งนโยบายการชำระเงินล่วงหน้าได้ เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นเสียก่อนที่จะขอให้ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้า

เราได้กำหนดสถานะ "ไม่มีการชำระเงินล่วงหน้า" ไว้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบยืนยันที่พักคู่ค้ารายใหม่อย่างถี่ถ้วน เพราะช่วยให้ลูกค้าที่จองผ่าน Booking.com มั่นใจว่าที่พักนั้นน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ และเป็นที่พักที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว โดยเราใช้ขั้นตอนนี้กับที่พักคู่ค้ารายใหม่ทั้งหมด

เมื่อขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันที่พักเสร็จเรียบร้อย เราหวังว่าจะได้ร่วมธุรกิจกับท่านอย่างยาวนานและประสบความสำเร็จในอีกหลาย ๆ ปีต่อจากนี้

จะยกเลิกสถานะชั่วคราวนี้เมื่อไร?

เราจะยกเลิกสถานะ "ไม่มีการชำระเงินล่วงหน้า" เมื่อทีมงานของเราตรวจสอบยืนยันที่พักแล้ว หรือเมื่อที่พักของท่านได้รับการจองที่ลูกค้าเข้าพักรวมถึงรีวิวจำนวนหนึ่งแล้ว และท่านได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ ทว่าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจึงไม่สามารถระบุจำนวนการจองหรือรีวิวอย่างชัดเจนสำหรับการยกเลิกสถานะนี้ได้

Is this article helpful?